WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

Ludzie radia

 

Krzysztof Budzisz
redaktor naczelny, 
budzisz@radiofest.pl

Joanna Mider
prokurent, 
mider@radiofest.pl