WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.06.2022W Świętochłowicach rusza modernizacja torowiska na ul. Katowickiej

 
Rozpoczyna się kolejna ważna inwestycja tramwajowa w Świętochłowicach. Po zakończeniu przebudowy torowiska wzdłuż ul. Chorzowskiej, gruntowną modernizację przejdzie torowisko wbudowane w jezdnię ul. Katowickiej na odcinku od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej. Równolegle powstaną nowe chodniki, krawężniki i ścieżka rowerowa.
 
Dziś (6.06.2022 r.) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach, w obecności prezydenta Daniela Begera oraz wiceprezydenta Sławomira Pośpiecha, Zarząd Spółki Tramwaje Śląskie S.A. oraz przedstawiciel konsorcjum wykonawczego firm: SPAW-TOR z Krakowa, Silesia Invest z Gliwic i Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Grotex z Zabrza, podpisali umowę na realizację zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w Świętochłowicach w ciągu ul. Katowickiej, od granicy z Chorzowem do ul. Żołnierskiej”. Inwestycja jest częścią „Zintegrowanego Projektu modernizacji i rozwoju infrastruktury tramwajowej w Aglomeracji Śląsko–Zagłębiowskiej wraz z zakupem taboru tramwajowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie UE 2014-2020.
Jednym z największych atutów Świętochłowic jest ich lokalizacja, a komfort życia mieszkańców powiązany jest z możliwością szybkiego i skutecznego przemieszczania się do miast ościennych – zarówno transportem publicznym, jak i we własnym zakresie. Stawiamy na rozwój infrastruktury drogowej, której nieodłącznym elementem są również torowiska tramwajowe. Ten konkretny fragment jest tym istotniejszy, że inwestycja Tramwajów Śląskich pokrywa się z naszymi planami dotyczącymi rejonu tzw. Mijanki – mówi Daniel Beger, prezydent Świętochłowic, który jednocześnie podkreśla, że to kolejny z obszarów prac drogowych prowadzonych obecnie w Świętochłowicach.
 
Zadanie realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności zadaniem generalnego wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji projektowej, a następnie realizacja prac budowlanych. Będą one prowadzone na fragmencie ul. Katowickiej od granicy z Chorzowem do skrzyżowania z ul. Żołnierską, obejmując zakresem przebudowę torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną oraz przebudowę infrastruktury podziemnej i drogowej.
Chcemy gruntownie przebudować fragment torowiska w ciągu ulicy Katowickiej, co pozwoli nam w dalszej perspektywie nadchodzących projektów kontynuować inwestycję już na samej Mijance i dalej do centrum miasta oraz na Zgodę – mówi Bolesław Knapik, prezes Zarządu spółki Tramwaje Śląskie S.A.
 
Zgodnie z zapisami umowy o wartości 15,7 mln zł brutto podpisanej właśnie przez Tramwaje Śląskie etap projektowy wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych ma potrwać maksymalnie 5 miesięcy, a etap budowlany do 9 miesięcy.
 
Równolegle z inwestycją tramwajową w 2023 roku prowadzone będą prace zlecone przez Gminę Świętochłowice. Obejmą one remont chodników i krawężników. Powstanie też ścieżka rowerowa. Jak podkreśla wiceprezydent Sławomir Pośpiech, miasto posiada już gotowy projekt tej inwestycji, a w Wieloletniej Prognozie Finansowej na ten cel zabezpieczono 1,2 mln zł.
Zadanie realizować będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Dzięki tym działaniom skoordynowanym z remontem torowiska na ulicy Katowickiej będzie bezpiecznie, komfortowo i po prostu ładnie. Skala potrzeb inwestycyjnych w mieście jest duża, tym bardziej każdy tego typu projekt cieszy. Obecnie w Świętochłowicach prowadzonych jest kilka inwestycji drogowych, co może utrudnia funkcjonowanie mieszkańcom, ale w dłuższej perspektywie da nam lepszy komfort życia i poruszania się po mieście. – zauważa wiceprezydent Sławomir Pośpiech.
 
Źródło: UM Świętochłowice