WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

12.05.2022Świętochłowicki urząd będzie dostępny w telefonie!

 
Zarządzanie urzędowymi sprawami z komputera czy smartfona? Już niebawem w Świętochłowicach będzie to możliwe! Miasto pozyskało półtoramilionowy grant w ramach konkursu „Cyfrowa gmina”, dzięki któremu w życie wdrożony zostanie m.in. internetowy portal usług publicznych wraz z aplikacją mobilną.
 
To odpowiedź na oczekiwania mieszkańców dotyczące wykorzystywania technologii cyfrowych przez samorządy.
Pandemia COVID-19 pokazała, że ma to kluczowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Aby sprostać temu wyzwaniu, Gmina Świętochłowice wystartowała w konkursie z koncepcją rozwoju cyfrowego miasta umożliwiającą dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawę cyberbezpieczeństwa. Projekt został oceniony pozytywnie – tłumaczy Krzysztof Flaczek, naczelnik Wydziału Informatyki Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
 
E-usługi w administracji publicznej to możliwość załatwienia części spraw za pośrednictwem Internetu, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie, co stanowi ukłon w stronę osób, dla których takie stawiennictwo jest kłopotliwe. Usługi są dostępne przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Wdrożeniu tzw. e-usług towarzyszyć będzie również rozbudowa środowiska serwerowego, zakup komputerów oraz edukacja urzędników w zakresie cyberbezpieczeństwa.
Żyjemy w czasach, w których dla coraz większej liczby osób laptop lub smartfon stanowią małe centrum dowodzenia codziennymi sprawami. Cyfryzacja to nieunikniony kierunek również dla samorządów, które chcą dbać o komfort swoich mieszkańców, mając na uwadze nie tylko bezpieczeństwo epidemiologiczne, ale też kwestie związane z dostępnością usług publicznych dla osób o szczególnych potrzebach związanych chociażby z podeszłym wiekiem, niepełnosprawnościami, czy np. opieką nad innym członkiem rodziny. Chcąc wprowadzać Świętochłowice na nowe tory rozwoju, musimy dbać o dostosowanie wszelkich usług do otaczających nas realiów. A te wskazują na nowe technologie – podsumowuje Daniel Beger, prezydent Świętochłowic.
 
Jakie korzyści płyną dla mieszkańców Świętochłowic z dostępu do e-urzędu?
  • Internetowe płatności za urzędowe usługi,
  • Dostęp do elektronicznych formularzy,
  • Integracja ze skrzynką EPUAP (np. wgląd w formularze, mapy, składanie deklaracji),
  • Prowadzenie elektronicznej korespondencji z urzędem,
  • Możliwość zdalnej obsługi mieszkańców przez urzędników,
  • Łatwy dostęp do informacji publicznej – np. do danych budżetowych, ewidencji działalności gospodarczej itp.,
  • Oszczędność czasu i pieniędzy,
  • Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród pracowników i mieszkańców,
  • Lepszy poziom cyberbezpieczeństwa urzędu.
 
Zadanie warte 1,5 mln zł jest w całości finansowane ze środków unijnych. Zostanie przeprowadzone w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.
 
Źródło: UM Świętochłowice, Pixabay