WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

07.10.2021Razem przeciw przemocy w Gliwicach

Widzisz – reaguj, doznajesz krzywdy – szukaj pomocy. Rusza kampania Razem przeciw przemocy. Bo razem jesteśmy silniejsi i możemy więcej! Nad kampanią organizowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach honorowy patronat objął Prezydent Miasta Gliwice Adam Neumann.

Przemoc w rodzinie to każde zachowanie wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy, które narusza jej godność oraz podstawowe prawa i wolności oraz powoduje cierpienie i szkody. Przemoc prowadzi do poważnych naruszeń norm moralnych i prawnych, tragicznych skutków psychologicznych, a w skrajnych przypadkach do poważnych okaleczeń czy zabójstw. Wokół przemocy narosło wiele mitów. Jednym z nich jest przekonanie, że jest to zjawisko marginalne, występujące wyłącznie w patologicznych środowiskach. Tymczasem znęcanie się nad rodziną jest jednym z najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce. Aby zminimalizować to zjawisko i pomóc osobom doznającym przemocy Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach zachęca do udziału w kampanii Razem przeciw przemocy.
W ramach akcji zaplanowano szereg działań, m.in. konferencję inaugurującą, szkolenia, warsztaty profilaktyczne oraz konkursy dla dzieci i młodzieży, a także promocję usługi telefonicznego wsparcia dla dzieci i młodzieży #SŁUCHAWKA. Wszystko po to aby uwrażliwić na zachowania mogące przejawiać symptomy przemocy, nauczyć asertywności.

– Chcemy zwrócić uwagę i zwiększyć wrażliwość społeczeństwa na przemoc i jej symptomy, nauczyć, jak jej przeciwdziałać i ośmielić społeczność lokalną do reagowania  na przejawy agresji i każdej formy przemocy. Chcemy działać na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności na rzecz rodzin przeżywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzależnienia. Dlatego akcja będzie prowadzona interdyscyplinarnie, na wielu szczeblach i obejmie zarówno pracowników jednostek miejskich, jak i społeczność – potencjalne osoby doznające przemocy, jak i świadków tego typu zdarzeń. Kampania Razem przeciw przemocy wspiera Białą wstążkę, największą na świecie akcję przeciwdziałania przemocy – mówi Marzena Połomska, zastępca dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Kampania będzie prowadzona w Gliwicach od października do grudnia 2021 r. Udział w wydarzeniach organizowanych przez OPS będzie bezpłatny.
Od października informacje o kampanii, a także publikacje i inne materiały dotyczące przeciwdziałania przemocy, dostępne będą na stronie www.opsgliwice.pl w zakładce „Formy pomocy”- „Razem przeciw przemocy” oraz na profilu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach na portalu Facebook.
Przypominamy, że w Gliwicach przy ul. Fiołkowej 26 działa Zespół ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kryzysom, trudnościom opiekuńczo-wychowawczym, który chętnie udziela wsparcia osobom potrzebującym (tel. 32/ 300-01-11).