WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MARCIN SKALSKI-Wszystkich Świętych z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.04.2021Wsparcie do inwestycji i remontów drogowych w Powiecie Gliwickim

Powiat Gliwicki otrzymał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kolejne środki na inwestycje, modernizacje i remonty swej infrastruktury drogowej.

Rządowe dofinansowanie dla Powiatu Gliwickiego wynosi tym razem ponad 3 mln zł i przyznane zostało na dwie inwestycje. Pierwsza z nich to przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2901S i 2902S na terenie gminy Wielowieś o łącznej długości 3,4 km, na co powiat otrzymał 2,1 mln zł. Drugie przedsięwzięcie stanowi przebudowa i remont drogi powiatowej Nr 2909S – ul. Zabrska w Paniówkach (gmina Gierałtowice) na odcinku o długości ok. 1,4 km, które dofinansowane zostało kwotą 925 tys. zł.

Przypomnijmy, że Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zapewnia wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym – po to, żeby po drogach jeździło się wygodniej i bezpieczniej.

– Informacja o przyznanych środkach bardzo nas ucieszyła, przyśpieszą one bowiem wykonanie prac, na które mieszkańcy, szczególnie zaś kierowcy, czekają od dawna – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek.  – Nasz samorząd zarządza drogami powiatowymi o łącznej długości niemal 300 km, z których wiele wymaga przebudowy i remontów. Są to kosztowne przedsięwzięcia, na które powiat co roku przeznacza dużą część swych wydatków budżetowych, a ponadto stara się pozyskać na ten cel środki ze źródeł zewnętrznych. Otrzymane dofinansowanie umożliwi przebudowę i remont kolejnych kilometrów dróg powiatowych, a ponadto – w  obecnej sytuacji, gdy gospodarka odczuwa negatywne skutki pandemii – środki te przyczyniają się do jej pobudzenia.  


źródło:www.starostwo.gliwice.pl