WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.05.2021WOT pomaga bielskiej "Caritas"

6.000 osób w diecezji bielsko-żywieckiej objętych jest wsparciem żywnościowym z Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Pomoc przekazywana jest przez Caritas diecezjalne, którego wspomagają wolontariusze i żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

Żołnierze WOT po raz kolejny pomagali przy rozdysponowaniu żywności do  poszczególnych punktów dystrybucji, które znajdują się przy parafiach i Ośrodkach Pomocy Społecznej w naszej diecezji. Dostarczyli żywność m.in. do Ciśca, Żabnicy, Cięciny czy Jasienicy. W sumie przewieźli 9 palet żywności.

- Wyrażamy nasze podziękowanie żołnierzom Wojsk Obrony Terytorialnej za zaangażowanie i wzorową współpracę z Caritas w działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących z terenu naszej diecezji - mówi dyrektor diecezjalnej Caritas ks. Robert Kurpios.

 

Źródło: Caritas Diec. Bielsko-Żywieckiej w Bielsku-Białej