WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

16.03.2021Wirtualnie, ale wspólnie. Pierwsza Ekumeniczna Droga Krzyżowa Online w Bielsku-Białej

„Ekumeniczna Droga Krzyżowa On-line” odbędzie się 17 marca 2021 r. w przestrzeni wirtualnej. Udział w niej zapowiedzieli przedstawiciele różnych środowisk Kościołów i wspólnot chrześcijańskich głównie z Bielska-Białej: katolików, ewangelików, baptystów i Kościoła polskokatolickiego.

14 rozważań ostatnich słów Chrystusa na Ziemi przygotowali wspólnie duchowni i świeccy różnych wyznań. Będą transmitowane online na platformie ZOOM.

- Słowo wstępne wygłoszą zwierzchnicy obu Kościołów w Beskidach – biskupi Adrian Korczago oraz Roman Pindel – mówi ks. Karol Długosz, rzecznik prasowy ewangelickiej diecezji cieszyńskiej:

Plik dźwiękowy: tk_1ekumDK%20SET.mp3

Początek transmisji na platformie 17 marca o godz. 17:00. Ze względu na ograniczoną pojemność kanału – do 300 uczestników – transmisja zostanie nagrana do późniejszego odtworzenia. Szczegóły na stronach diecezji cieszyńskiej oraz bielsko-żywieckiej.

Inicjatorem wydarzenia jest Bielska Grupa Ekumeniczna - nieformalna inicjatywa, której członkowie zmierzają do zintensyfikowania oddolnego dialogu ekumenicznego między chrześcijanami w Bielsku-Białej oraz w najbliższej okolicy miasta. W ramach pracy Grupy, od trzech lat organizowane są młodzieżowe nabożeństwa ekumeniczne, zawsze na kanwie łączących Kościoły akcji charytatywnych: Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom oraz Skarbonki Diakonijnej. Finalnie spotkania katolików i ewangelików (poza czasem pandemii) nie kończyły się tylko na wspólnej modlitwie, lecz kontynuowane są m. in. przy grach planszowych, co ma ułatwiać rozmowę, wzajemne poznanie oraz zyskiwanie wrażliwości na różnorodność postrzegania świata i duchowości chrześcijańskiej.

 

Źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka; foto: pixabay/istock