WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MONA LISA-Gwiazdy nie kłamą

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

10.02.2021Ubiegasz się o mieszkanie do remontu w Gliwicach? Koniecznie przeczytaj!

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej aktualizuje listę osób oczekujących na wynajem mieszkania do remontu. Osoby zainteresowane pozostaniem na liście oczekujących powinny do 28 lutego pisemnie zgłosić ten fakt do ZGM. W przeciwnym razie zostaną wykreślone z listy.

Miasto ma w swoich zasobach mieszkania do remontu. To dobra alternatywa dla osób, które marzą o własnym lokum, ale nie stać ich na zakup lub wynajem nowego mieszkania. Lista oczekujących na mieszkanie komunalne jest długa i zdarza się, że w czasie oczekiwania sytuacja życiowa wielu oczekujących się zmienia i nie potrzebują już lokalu od miasta. Dlatego ZGM systematycznie weryfikuje listę oczekujących.

Obecnie aktualizujemy listę chętnych na wynajem mieszkania do remontu, którzy złożyli wnioski do 31 grudnia 2005 r. Osoby zainteresowane pozostaniem na liście oczekujących powinny do 28 lutego złożyć pisemne oświadczenie w siedzibie ZGM przy placu Inwalidów Wojennych 12 lub przesłać pocztą – w tym przypadku o terminie dostarczenia dokumentu decyduje data stempla pocztowego. Oświadczenia aktualizacyjne przesłane drogą elektroniczną nie będą brane pod uwagę – mówi Bożena Kus, dyrektor ZGM. Osoby, które nie złożą stosownych dokumentów w wyznaczonym terminie zostaną wykreślone z listy oczekujących.


Druki oświadczeń można pobrać w siedzibie ZGM oraz na stronie internetowej http://www.zgm-gliwice.pl
Obowiązek aktualizacyjny nie dotyczy osób, które złożyły wniosek o wynajęcie lokalu mieszkalnego zakwalifikowanego do remontu po  1 września 2015 roku.
Jednocześnie Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przypomina, że nadal istnieje możliwość złożenia wniosku o wynajęcie mieszkania zakwalifikowanego do remontu. Szczegółowe informacje dotyczące kryteriów przydziału można znaleźć na stronie ZGM.

Fot. Pixabay
źródło:www.gliwice.eu