WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

25.03.2021Szyli maseczki, teraz odzież ochronną. Osadzeni z Cieszyna i Bielska z pomocą dla medyków

W Zakładzie Karnym w Cieszynie z Oddziałem Zewnętrznym w Bielsku-Białej nastąpiło dziś przekazanie 1300 kompletów odzieży ochronnej uszytej przez osadzonych z materiału dostarczonego przez Fundację Ekologiczną ARKA. Odzież ta trafi w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej #Resort Sprawiedliwości Pomaga do Szpitala Śląskiego w Cieszynie oraz Domów Pomocy Społecznej w Cieszynie i Bielsku Białej.

Odpowiadając na prośbę bielskiej Fundacji Ekologicznej ARKA funkcjonariusze Służby Więziennej w Cieszynie i Bielsku-Białej zaangażowali skazanych do szycia odzieży ochronnej. Wychowawcy nadzorują pracę skazanych przy maszynach do szycia. Skazani zaś wycinają z flizeliny i zszywają wg wykrojów spodnie oraz bluzy. Do tej pory uszyli 500 takich zestawów, które trafiły już do szpitala w Bielsku-Białej. W sumie powstanie 2500 takich kompletów. Posłużą one do ochrony medyków ze szpitali w Cieszynie i Bielsku-Białej, a także pracowników lokalnych Domów Pomocy Społecznej, Hospicjum i Psychiatrycznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Szycie odzieży ochronnej w więzieniu stanowi kontynuację ubiegłorocznej akcji szycia maseczek.
W związku z ogłoszeniem w kraju stanu zagrożenia epidemią już w marcu 2020, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, skazani zaczęli szyć maseczki ochronne, które w kwietniu po raz pierwszy zostały przekazane na rzecz pomocy dla cieszyńskich seniorów oraz osób potrzebujących takiej pomocy. Natomiast w maju 2020 roku rozpoczęto w cieszyńskiej jednostce realizację programu resocjalizacji „Nić empatii”. Jego zadaniem jest wzbudzenie u osadzonych wrażliwości na potrzeby innych osób i uczenie ich bezinteresowności wobec potrzebujących. Podczas zajęć praktycznych programu skazani uszyli przeszło 16500 szt. maseczek ochronnych, które funkcjonariusze przekazali na rzecz władz samorządowych, lokalnych placówek opiekuńczych, edukacyjnych i Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

 

Źródło: Zakład Karny w Cieszynie/por. Tomasz Głasek