WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.09.2021Sosnowiec: Pralnia Społeczna tamtejszej Caritas już działa!

Będzie to miejsce aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem, bezdomnością, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych.
 
By podjąć konkretne działania na rzecz przełamywania barier społecznych, aktywizacji społecznej i aktywizacji zawodowej powstał projekt „Społecznej Pralni Caritas Diecezji Sosnowieckiej”. Pralnia stanowi część wielowymiarowego wsparcia społecznego prowadzonego przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej, która od ponad 30 lat pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, starając się tworzyć kompleksowy system zabezpieczenia społecznego dla różnych grup społecznych.
 
Integracja społeczna zwłaszcza na polu zawodowym takich osób jest bardzo trudna – czasem ze względu na brak wystarczającej liczby miejsc pracy – wręcz niemożliwa. Osoby te często mogą i bardzo chcą pracować, ale wciąż brakuje odpowiednich miejsc pracy tworzonych według ich potrzeb.
 
Przedsięwzięcie pozwoli również budować pozytywny wizerunek osoby wykluczonej społecznie, niepełnosprawnej na rynku pracy i pomoże walczyć z wciąż panującymi stereotypami. Realizacja inwestycji jaką jest Pralnia Społeczna, jest pierwszą tego typu w naszym regionie, co podkreśla innowacyjność działań prowadzonych przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej w tym projekcie. 
 
Pralnia działać będzie na zasadzie spółki non for profit – podmiotu ekonomii społecznej, coraz bardziej powszechnego i popularnego wśród wielu organizacji pozarządowych. Dochód z prowadzonej działalności przeznaczany będzie na pomoc charytatywną.
 
W ramach tworzenia miejsc pracy została podjęta współpraca z Fundacją Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, która pomogła w stworzeniu i sfinansowaniu miejsc pracy. Znaczną część inwestycji pokryła Fundacja TIMKENA, która od wielu lat wspiera inicjatywy społeczne na terenie miast, w których posiada swoje fabryki. Całość inwestycji możliwa była dzięki przekazaniu przez Parafię pw. Matki Bożej Częstochowskiej budynku parafialnego, w którym mieści się pralnia. Parafia znajduje się w Sosnowcu-Porąbce.
 
Źródło: Caritas Diecezji Sosnowieckiej