WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

04.08.2021Sławków: Kościół pod ochroną! Wszystko przez... nietoperze!

Przyzwyczajeni jesteśmy, że kościoły są miejscem kultu, częścią naszego dziedzictwa religijnego i kulturowego. Tymczasem niektóre świątynie są również cenne z przyrodniczego punktu widzenia. 
 
Tak jest m. in. w Sławkowie w powiecie będzińskim. Tamtejszy kościół parafialny jest jednym z największych w Polsce siedlisk rzadkiego gatunku nietoperza, nocka orzęsionego. 
 
Strych sławkowskiego Kościoła św. Mikołaja jest dla tego niewielkiego gatunku nietoperza przede wszystkim kolonią rozrodczą. Populacja nocka orzęsionego w Polsce jest szacowna na nie więcej niż 1500 osobników, z czego aż 20-30% mieszka właśnie w okolicy Sławkowa. Tak duża populacja lokalna sprawia, że zagłębiowskie miasto jest drugim co do wielkości populacji siedliskiem tego ssaka w Polsce. Nocek orzęsiony występuje głównie w Europie południowej, w Polsce osiąga północną granicę zasięgu.
 
Na obszarach Natura 2000 nie obowiązuje z góry określony katalog zakazów i nakazów, tak jak w przypadku rezerwatów przyrody. Włączenie kościoła do sieci i objęcie go ochroną oznacza jedynie brak możliwości podejmowania działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób zaszkodzić nietoperzom. Z drugiej strony, sieć Natura 2000 stwarza miastu i parafii możliwość ubiegania się o dofinansowanie prac, które mogłyby sprzyjać ochronie nietoperzy.
 
Sławkowska świątynia to nie pierwszy kościół w sieci Natura 2000 w naszym regionie. Do tej pory ochroną objęte zostały, również jako siedliska nietoperzy, kościoły w Górkach Wielkich na Śląsku Cieszyńskim oraz Radziechowach na Żywiecczyźnie.
 
Obszar Kościół w Sławkowie został umieszczony na liście nowych, projektowanych obszarów, przygotowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Teraz propozycje trafiły do konsultacji z właściwymi radami gmin. Po ich zakończeniu propozycje zmian w sieci zostaną przekazane do zatwierdzenia przez Radę Ministrów, a następnie przekazane do Komisji Europejskiej w celu zatwierdzenia przedmiotowych zmian w drodze decyzji wykonawczych.
 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach