WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.05.2021Śląskie: ruszył pilotażowy program dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczął realizację pilotażowego Programu dofinansowania Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego.
 
Środki mają być przeznaczone na zakup i wyposażenie młodych strażaków ochotników w odzież ochronną, sprzęt ratowniczo-gaśniczy i  ćwiczebny. Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w formie dotacji sięgające 80 proc. kosztów kwalifikacyjnych. Na Program Fundusz przeznaczy łącznie 200 tys. zł.
- Od lat dofinansowujemy straż pożarną w naszym regionie, zarówno zawodowców jak i ochotników. Teraz chcemy też doposażyć młodych ochotników. Docierały do nas informacje, że brakuje środków na zakup odzieży ochronnej, sprzętu ratowniczo-gaśniczego i ćwiczebnego. I to właśnie dofinansujemy. Na razie jest to Program pilotażowy, ale jeśli zapotrzebowanie okaże się duże, będziemy go kontynuowali – wyjaśnia TomaszBednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.
 
Na zakup sprzętu ćwiczebnego, bojowego i umundurowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach będzie można uzyskać do 15 tys. zł, nie więcej niż 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
 
Beneficjentami są Gminy i Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa śląskiego, które uzyskały pozytywną opinię co do zakresu rzeczowego i ilościowego powiatowych i miejskich PSP oraz posiadają Młodzieżową Drużynę Pożarniczą.
 
Wnioski można składać do 11 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania alokacji środków.
 
Źródło: WFOŚiGW Katowice
Fot.: M. Cichy