WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.06.2021Ruda Śląska: połączenie ulic Nowy Świat i Halembskiej zostanie przebudowane!

Prawie 2,1 mln zł kosztować będzie przebudowa połączenia ulic Nowy Świat i Halembskiej w Rudzie Śląskiej. Miasto otrzyma na to zadanie ponad 1,2 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Wyłoniliśmy wykonawcę, który na realizację inwestycji będzie mieć dziesięć miesięcy. Przekazanie placu budowy planujemy na początku lipca - mówi prezydent Grażyna Dziedzic.
 
Ulice Nowy Świat i Halembska położone są w dzielnicy Halemba. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu, gdzie obie drogi przeplatają się na odcinku ok. 170 metrów (formalnie jest to część ul. Nowy Świat), w pobliżu autostrady A4, z którą ul. Nowy Świat łączy się przez ul. 1 Maja. W tym rejonie brak jest obecnie chodników, a oświetlenie zapewniają oprawy sodowe na słupach betonowych. Przy wschodnim rozgałęzieniu drogę przecina linia kolejowa.
- Na odcinku między dwoma rozgałęzieniami obu ulic wymieniona zostanie nawierzchnia. Od strony południowej wybudowany zostanie ciąg pieszo-rowerowy, a od strony północnej ścieżka rowerowa, do której w pobliżu wschodniego rozgałęzienia dołączy chodnik – zapowiada wiceprezydent Krzysztof Mejer. 
 
Inwestycja obejmie również budowę ścieżki i chodnika na zmianę z ciągiem pieszo-rowerowym po jednej stronie ul. Halembskiej w kierunku autostrady.
- Przebudowa poprawi też bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów dzięki trzem przejściom z przejazdami rowerowymi, które zostaną wytyczone w rejonie wschodniego rozwidlenia. Natomiast oświetlenie zostanie zastąpione ledowym na słupach aluminiowych – informuje wiceprezydent Mejer. 
 
Zaprojektowano także miejsce obsługi rowerzystów.
 
Zadanie otrzyma wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przyznane nam dofinansowanie wynosi ponad 1,2 mln zł. Przypomnę, że w ubiegłym roku pozyskaliśmy z tego źródła, wówczas funkcjonującego jako Fundusz Dróg Samorządowych, ponad 382 tys. zł na przebudowę ul. Kossaka, a wcześniej z rządowych środków na drogi samorządowe 3 mln zł na modernizację ul. Górnośląskiej – mówi wiceprezydent Michał Pierończyk.
 
Źródło: UM Ruda Śląska