WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.12.2021Ruda Śląska: coraz więcej LED-ów!

Zakończył się czwarty etap modernizacji oświetlenia ulicznego w Rudzie Śląskiej.
 
Prawie 3,9 tys. nowych opraw i ponad 750 słupów – to efekt prowadzonych przez dwa lata prac. Koszt czwartego etapu wyniósł ponad 9,3 mln zł, a miasto pozyskało na jego realizację dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
- Systematyczną modernizację oświetlenia ulic prowadzimy od kilku lat. Przyświecają nam dwa cele – osiągnięcie korzyści ekologicznych oraz zmniejszenie kosztów zużycia energii. Ta druga kwestia nabrała jeszcze większego znaczenia teraz, gdy musimy poradzić sobie z ogromną podwyżką cen prądu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.
 
Czwarty i ostatni etap projektu był zarazem największym. Prace dotyczyły 185 ulic w różnych dzielnicach miasta. 
– W niektórych miejscach wystarczyła wymiana samych opraw na nowe typu LED, w innych zamontowane zostały również nowe, aluminiowe słupy oświetleniowe - mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Wśród wielu zadań zrealizowanych w tym etapie wymienić można modernizację oświetlenia na rudzkim odcinku Drogowej Trasy Średnicowej czy na odcinku trasy N-S między ul. 1 Maja a DTŚ, a także w centrum miasta – dodaje.
 
W sumie w ramach czwartego etapu projektu „Modernizacja oświetlenia ulicznego i miejsc publicznych w Rudzie Śląskiej” zainstalowano 3884 oprawy LED i 753 słupy aluminiowe. Koszt to ponad 9,2 mln zł. 
– Na ten etap pozyskaliśmy ponad 6,3 mln zł ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wsparcie przyznała nam też Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która przeznaczyła na ten cel ponad 1,2 mln zł w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2020 – informuje wiceprezydent Michał Pierończyk.
 
Poprzednie etapy zostały zrealizowane w latach 2016-2019, a ich łączna wartość to ponad 3,6 mln zł. Na każdy z nich miasto również pozyskało unijne dofinansowanie, którego suma wynosi prawie 1,6 mln zł. W sumie zamontowano 444 oprawy LED i 269 słupów aluminiowych.
 
Oszczędność zużycia energii elektrycznej osiągnięta łącznie dzięki wszystkim etapom projektu to prawie 1,6 tys. MWh rocznie.
 
Zakończenie projektu nie oznacza końca prac związanych z nowym oświetleniem ulic w Rudzie Śląskiej. W uchwalonym w ubiegłym tygodniu budżecie miasta na 2022 rok zapisano 700 tys. zł na budowę oświetlenia na ulicy Starej. Nowe oświetlenie powstaje także w ramach realizowanych inwestycji drogowych.
 
Źródło: UM Ruda Śląska
Fot.: MKW/poglądowe