WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

03.02.2021Rozbudowa Planetarium Śląskiego już na półmetku!

Trwają prace związane z rozbudową Planetarium Śląskiego w Chorzowie.
 
Inwestycja o wartości 74,5 mln zł netto obejmuje modernizację istniejących obiektów i wybudowanie nowej części budynku. Dawne planetarium powiększy swoją powierzchnię o ponad 3 tysiące metrów kwadratowych. Budowa pracuje normalnie, mimo przerwy zimowej – modernizacja i rozbudowa obiektu jest zaawansowana w blisko 50%. Kontraktowy termin zakończenia prac budowlanych upływa z końcem sierpnia 2021.
 
 
Obecnie trwają prace żelbetowe przy nowym obiekcie D i prace remontowe przy obiektach „starego planetarium” A, B i C. Budynek Planetarium Śląskiego został wzniesiony w latach 50-tych XX wieku, wpisany obecnie do rejestru zabytków Województwa Śląskiego, pozostaje pod ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków w Chorzowie.
 
Obiekt składa się z trzech części o rożnym przeznaczeniu oraz całkowicie odmiennej konstrukcji. Zasadnicze części budynku, które Budimex obecnie modernizuje i dostosowuje do potrzeb i wymagań inwestora to Planetarium, Obserwatorium oraz budynek pomocniczy. Część istniejąca i nowoprojektowana będą powiązane panoramiczną windą, usytuowaną przy zachodniej ścianie dziedzińca zegarowego.
- W zakres projektu wchodzi rozbudowa Planetarium, która wymaga ingerencji w konstrukcję istniejącego budynku. Połączenie obiektów wykonuje się poprzez wykonanie korytarzy podziemnych, w miejscu dwóch dylatowanych segmentów budynku pomocniczego oraz wykonanie w obrysie dziedzińca budynku pomocniczego podpiwniczenia, przeznaczonego na cele ekspozycyjne. – wyjaśnia Mateusz Leżański, Kierownik Kontraktu.
 
 
Nowoprojektowana część Planetarium w dużej części znajduje się poniżej poziomu terenu i będzie wykonana w technologii żelbetowej. Fundamenty, ściany, słupy, stropy  wykonane zostaną jako żelbetowe monolityczne. Duża część ścian, słupów, stropów wykonywana będzie w technologii betonu architektonicznego. Obecnie Budimex jest w trakcie realizacji skomplikowanych robót geotechnicznych na styku z obiektem istniejącym i wewnątrz piwnic, mających na celu zabezpieczenie istniejących fundamentów obiektów zabytkowych oraz zabezpieczenie wykopów. Całość palisady z pali wierconych zostanie spięta kotwami gruntowymi oraz ściągami stalowymi.
- W trakcie prowadzenia prac geotechnicznych oraz głębienia wykopów budynek Planetarium Śląskiego pozostaje pod naszą stałą obserwacją. Wykorzystujemy do tego kompleksowy system monitoringu w skład którego wchodzą m.in. pomiar przemieszczeń oraz monitoring drgań. Dostęp do mierzonych parametrów jest zapewniany poprzez unikalny systemy do wizualizacji i raportowania danych  – wyjaśnia Mateusz Leżański.
 
Nowa część obiektu będzie połączona z istniejącą podziemnymi korytarzami. Dziedziniec stanie się w przyszłości  salą ekspozycyjną, na dachu której odtworzony zostanie zegar słoneczny. Na elewacji głównego budynku „A" zamontowane zostały nowe płyty dolomitowe, które zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, pochodzą z Libiąża. W zabytkowym budynku Planetarium Śląskiego zmodernizowana zostanie również główna sala projekcyjna, która zostanie wyposażona w nowe fotele, ekran oraz systemy dźwiękowy i projekcyjny.
 
 
Obok Planetarium powstanie wieża widokowa, z której będzie można podziwiać panoramę Katowic, Siemianowic Śląskich i Chorzowa. Budynek ten zostanie zrealizowany w późniejszym etapie, po wykonaniu niezbędnych instalacji pod posadzkowych, w tym gruntowego wymiennika ciepła, kanałów tranzytowych oraz płyty fundamentowej.
- Wieża jest bardzo skomplikowanym obiektem pod względem realizacyjny ponieważ jest ściśle powiązana z montażem windy z funkcją Camera Obscura (łac. ciemnia optyczna – pierwowzór kamery fotograficznej – przyp. red.) – wyjaśnia Kierownik Kontraktu.
 
Źródło: mat. prasowe