WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

08.07.2021Politechnika Śląska: dobiega końca budowa europejskiego centrum innowacyjnych technologii dla zdrowia!

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European Health TechInnovatio Center – EHTIC) powstające na Politechnice Śląskiej, to supernowoczesny ośrodek, w którym będą prowadzone badania w zakresie technologii dla zdrowia.
 
We współpracy z wiodącymi uczelniami medycznymi, światowymi koncernami zajmującymi się wdrożeniami rozwiązań medycznych, a także przy wsparciu władz samorządowych, EHTIC będzie prowadzić działalność naukowo-badawczo-wdrożeniową w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób. Otwarcie EHTIC jest planowane na jesień bieżącego roku. 
 
EHTIC to efekt projektu AssistMed Sport Silesia – Śląskie Centrum Inżynierskiego Wspomagania Medycyny i Sportu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Całość budżetu projektu, grunty, inwestycja budowlana oraz wyposażenie nowoczesnych laboratoriów wynosi ponad 110 mln zł. W ramach projektu wybudowano budynek laboratoryjny za kwotę 44 milionów złotych, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą za kwotę 66 milionów złotych.
 
Nowy ośrodek Politechniki Śląskiej powstaje w Zabrzu. Rektor Politechniki Śląskiej nawiązał do dobrej współpracy uczelni, władz miasta i regionu, a także partnerów biznesowych, jako genezy powstania Centrum.
– W tej chwili kończymy proces inwestycyjny budynku, w którym będzie mieścić się Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Myślę, że ten obiekt jest takim symbolem dobrej współpracy. Samo Centrum wywodzi się z Centrum Inżynierii Biomedycznej, tworzonego przez konsorcjum do wspólnych działań na rzecz technologii wspomagających zdrowie. W Zabrzu tworzy się w tej chwili unikatowe miejsce. Są tu ulokowane ośrodki i instytucje zajmujące się nauką na rzecz ochrony zdrowia. Politechnika współpracuje z nimi. Jak ważna jest organizacja procesu ochrony zdrowia, jak ważnych narzędzi może w bardzo krótkim czasie dostarczyć nauka, jeśli ten proces jest dobrze zorganizowany, pokazał czas pandemii. W naszym nowym Centrum chcemy właśnie taki proces realizować – powiedział rektor Politechniki Śląskiej, prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk.
 
Jednym z partnerów Politechniki Śląskiej w tych działaniach jest Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.
– Jestem szczęśliwy podwójnie. Jako zabrzanin, mogłem podziwiać transformację tego terenu. Cieszę się, że powstaje tu coś, co cały czas się rozwija i służy Politechnice Śląskiej, Miastu, ale także Śląskiemu Uniwersytetowi Medycznemu. Mój drugi powód do radości to postęp w naukach bioinżynieryjnych, który jest jednym z warunków postępu w medycynie. Współpraca między lekarzami a inżynierami jest dużą wartością. Trwa już od wielu lat i przyniosła bardzo dobre, pozytywne efekty dla pacjentów. Cieszymy się, że w nowym Centrum będzie dużo myśli zarówno naukowej, jak i bioinżynieryjnej. Liczymy na dobrą współpracę, ponieważ najlepsze wyniki przynoszą badania interdyscyplinarne, na styku różnych dyscyplin - mówi rektor ŚUM prof. dr hab. n.med. Tomasz Szczepański.
– To kolejna karta w historii naszego miasta. Jestem ogromnie wdzięczna naszym naukowcom. Ten obiekt ma służyć nie tylko Zabrzu i naszej społeczności śląskiej, ale także międzynarodowej społeczności naukowej. Cieszę się, że młodzi ludzie będą mogli rozwijać tu swoje skrzydła. Gratuluję serdecznie - dodała prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik.
 
Celem nowo powstałego Centrum jest stworzenie unikalnego zespołu wysokospecjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych wspierających firmy wdrażające wyroby i technologiemedyczne. 
 
To wpisuje się w aktualne zagadnienia zdrowotne stanowiąceodpowiedź na wyzwania współczesnej medycyny w obszarzestarzejącego się społeczeństwa oraz medycyny spersonalizowanej.EHTIC to jednostka dająca możliwość międzynarodowej kooperacjii uczestniczenie w europejskiej oraz światowych platformachtechnologicznych. W jej strukturach utworzono takie laboratoria,jak m.in.: Laboratorium wizji komputerowej oraz wirtualnej rzeczywistości,Laboratorium planowania zabiegów operacyjnych,Laboratorium szybkiego prototypowania, Laboratorium badaństruktury implantów, Laboratorium inżynierskiego wspomaganiaw stomatologii, Laboratorium badań narządu ruchu człowieka.
 
Głównym celem działania EHTIC jest organizowanie współdziałania podmiotów działających w obszarze technologii dla zdrowia, kreowanie, rozwijanie i wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych w celu poprawy profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób.
— W ramach działalności, jaką planujemy w Centrum będą zarówno szkolenia, jak i wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w obszarze rozwoju technologii i wdrażania. Ale przede wszystkim będą to badania w takich obszarach jak bioinformatyka, biomechtronika, biomateriały oraz przetwarzanie sygnałów biomedycznych. To Centrum na mapie Europy będzie bardzo wyjątkowe, ze względu na swój potencjał, zarówno w zakresie możliwości realizacji badań, jak również kapitału ludzkiego osób, które dzisiaj reprezentują dyscyplinę inżynieria biomedyczna Politechniki Śląskiej. Centrum będzie wyposażone w najnowocześniejszą aparaturędostępną na rynku światowym. To pozwoli rozwinąć nasz potencjał badawczy w takich technologiach jak wirtualne technologie dla zdrowia, wykorzystanie sztucznej inteligencji w diagnostyce i systemach eksperckich wspomagających lekarzy w decyzjach. To także druk 3D, technologie związane ze wspomaganiem rehabilitacji, treningu sportowego. Będzie to najnowocześniejsza aparatura, która stawia Politechnikę Śląską wśród najlepiej wyposażonych laboratoriów i centrów badawczych w naszym kraju – powiedział prof. dr hab. inż. Marek Gzik Dyrektor Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia EHTIC.
 
Centrum powstaje w siedzibie Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
– To efekt konsekwentnego działania Politechniki Śląskiej w zakresie rozwoju inżynierii biomedycznej. Pracownicy Politechniki rozwijają się w różnych obszarach tej dyscypliny, także w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Uczelni. Jednym z naszych podstawowych celów jest także oczywiście kształcenie. Edukujemy kadry, które będą wstanie wykorzystywać już praktycznie zdobytą wiedzę w ośrodkach zdrowia, placówkach medycznych czy ośrodkach rozwoju – dodał prof. dr hab. inż. Zbigniew Paszenda, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej.
 
Źródło: Politechnika Śląska