WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.09.2021Ostatni niemy świadek. Budynek na cmentarzu żydowskim w Bielsku - do remontu

Radni Rady Miejskiej w Bielsku-Białej, podczas ostatniej sesji, podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej na wykonanie inwentaryzacji oraz ekspertyzy stanu technicznego Domu Przedpogrzebowego na cmentarzu żydowskim.

Dotację w kwocie 30 tys. zł przyznano bielskiej Gminie Wyznaniowej Żydowskiej. Za te pieniądze sporządzona zostanie dokumentacja w zakresie inwentaryzacji oraz ekspertyzy stanu technicznego budynku Domu Przedpogrzebowego przy ul. Cieszyńskiej 92. Wysokość dotacji stanowi 60 proc. nakładów koniecznych do wykonania remontu konserwatorskiego.

- Ze względu na pogarszający się stan techniczny obiektu, aby zatrzymać postępującą degradację substancji zabytkowej, potrzebne jest podjęcie działań zmierzających do jego rewaloryzacji. Pierwszym etapem będzie opracowanie dokumentacji projektowej, w oparciu o którą prowadzone będą prace konserwatorskie - informował miejski konserwator zabytków Jacek Konieczny.  

Plik dźwiękowy: tk_zydDom.mp3

Cmentarz żydowski wraz z ogrodzeniem oraz Domem Przedpogrzebowym wpisany jest do rejestru zabytków. Budynek Domu Przedpogrzebowego, utrzymany w nawiązującym do architektury romańskiej stylu Rundbogenstil, stanowi bardzo ważny zabytek świadczący o obecności kultury żydowskiej w historii miasta.

 

Źródło: UM w Bielsku-Białej