WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.07.2021Opieka wytchnieniowa w Gliwicach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach rozpoczyna nabór do bezpłatnego programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2021”. Celem jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez czasową pieczę zastępczą nad chorym, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację opiekunowi oraz pomoc psychologiczną lub terapeutyczną.
 
Opieka wytchnieniowa może być realizowana na trzy sposoby:
 
w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością w ramach pobytu dziennego przez maksymalnie 240 godzin rocznie;
w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom z niepełnosprawnością wpisaną do rejestru właściwego wojewody przez maksymalnie 14 dni rocznie;
poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) jak i wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.
Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Przystępujący może samodzielnie wybrać osobę, która będzie świadczyć usługę opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
 
Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy e-PUAP oraz w siedzibie OPS przy ul. Górnych Wałów 9. Dodatkowe informacje dostępne są w internecie: http://opsgliwice.pl/opieka-wytchnieniowa-edycja-2020, za pośrednictwem poczty e-mail: ds@ops.gliwice.eu i pod numerem telefonu 32 335 96 32.
 
źródło: www.gliwice.eu