WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

06.05.2021Nowy łącznik, nowa droga rowerowa w Gliwicach

W tym miejscu powstanie łącznik ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską

Budowa nowego ciągu pieszo-rowerowego przy powstającym 500-metrowym łączniku ul. Chałubińskiego z ul. Tarnogórską to kolejny krok w tworzeniu przestrzeni przyjaznej rowerzystom – obecnie na terenie Gliwic jest już ponad 120 km tras.

Do końca 2023 r. ma przybyć jeszcze około 21 km. W ramach rozpoczynającej się inwestycji przebudowany zostanie odcinek ul. Tarnogórskiej i skrzyżowanie ul. Halika z ul. Tarnogórską. Powstanie także trójwlotowe skrzyżowanie.

– Miasto stara się stwarzać jak najbardziej komfortowe warunki do życia i odpowiadające czasom możliwości komunikacyjne. Budujemy więc nowe drogi, nie tylko szybkiego ruchu (jak np. obwodnice), ale również takie, które ułatwiają dojazd do naszych domów. Zależy nam na tym, by pod pojęciem usprawniania komunikacji kryło się nie tylko upłynnienie ruchu samochodowego, ale też możliwość sprawnego i bezpiecznego poruszania się po mieście przez rowerzystów. W tym celu sukcesywnie tworzymy sieć tras rowerowych. Jesteśmy przekonani, że dzięki temu coraz więcej gliwiczan będzie na co dzień korzystać z tej ekologicznej formy transportu - mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.


Dzięki inwestycji, która rozpoczęła się przy ul Chałubińskiego, powstanie łącznik z ul. Tarnogórską, oświetlenie uliczne, nowa kanalizacja deszczowa i ciąg pieszo-rowerowy. Ponadto przebudowany zostanie około 220-metrowy odcinek ul. Tarnogórskiej, powstanie też nowe trójwlotowe skrzyżowanie, a skrzyżowanie ul. Halika z ul. Tarnogórską zostanie przebudowane.

Budowa połączenia ul. Tarnogórskiej z ul. Chałubińskiego umożliwi skomunikowanie istniejącej zabudowy, m.in. przy ul. Grodeckiego i terenów przyległych, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod budownictwo mieszkaniowe.

Po zakończeniu prac w pasie drogowym nasadzonych zostanie 113 drzew: wiśnie, dęby i brzozy. Nie zabraknie krzewów – wzdłuż nowego łącznika zostanie nasadzonych 4,5 tys. roślin.
Inwestycja będzie kosztować blisko 4 mln zł. Prace powinny zakończyć się w IV kwartale. Nowa inwestycja przyczyni się do rozbudowy infrastruktury drogowej.
Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż nowego łącznika ul. Chałubińskiego z Tarnogórską to kolejny krok do utworzenia w Gliwicach spójnej sieci dróg i tras rowerowych.

Nowo budowane drogi są planowane w taki sposób, by – gdzie tylko to możliwe – organizować również przestrzeń dla jednośladów, których gliwiczanie coraz chętniej używają jako środka komunikacji. Rozbudowywana jest również infrastruktura rowerowa – mamy coraz więcej bezpiecznych stojaków i samoobsługowych stacji napraw. Dla wygody rowerzystów w Gliwicach zniesiono też zakaz ruchu rowerowego na Rynku i w parku Chrobrego, a przy ul. Floriańskiej rowerzyści korzystają z pasa kontraruchu.

Poza wspomnianym odcinkiem, w tym roku powinien być także gotowy ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Kujawskiej oraz droga rowerowa przy ul. Jana Pawła II i Nowy Świat (na odcinku od katedry św. Piotra i Pawła, wzdłuż ul. Nowy Świat, do skrzyżowania z drogą wewnętrzną naprzeciwko ul. Sikornik) – inwestycję wykona Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. Dobiega też końca remont alei Sikornik.
W trakcie opracowania jest także projekt ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodnicy od ul. Orlickiego do Staromiejskiej, trwają prace projektowe przy dokumentacji zagospodarowania terenu przy projektowanym przystanku kolejowym Gliwice Kopernik (rejon ul. Perseusza) wraz z przystosowaniem do potrzeb rowerzystów. Przy przystanku powstanie infrastruktura rowerowa, m.in. parkingi rowerowe i stacja napraw rowerów. Trwają też prace przy tworzeniu dokumentacji projektowej ciągu pieszo-rowerowego łączącego ul. Pszczyńską z Kujawską oraz trasy rowerowej w śladzie kolejki wąskotorowej pomiędzy ul. Łanową i Knurowską.

Wraz z trwającą przebudową skrzyżowania ulic: Zabrskiej, Błogosławionego Czesława i Hutniczej powstanie także ok. 250 m odcinek drogi dla rowerów, będącej kontynuacją wybudowanej trasy w ciągu ul. Jagiellońskiej, przez remontowany w ubiegłym roku odcinek ul. Zabrskiej, aż do wiaduktu kolejowego nad torami.

Przebieg istniejących tras rowerowych oraz miejsca lokalizacji infrastruktury rowerowej (stojaki rowerowe, stacje napraw rowerów) można sprawdzić w Miejskim Systemie Informacji Przestrzennej (msip.gliwice.eu), w Geoportalu Rowerzysty.


Fot. G.Ożga/UM Gliwice

źródło:www.gliwice.eu