WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

19.10.2021Nowa aleja dla gliwiczan

W Gliwicach może powstać nowa atrakcyjna aleja dla pieszych i rowerzystów. Ma połączyć ulice Nowy Świat i Toruńską. Właśnie ogłoszono konkurs na koncepcję architektoniczną. Miasto czeka na ciekawe pomysły.
 
Planowana inwestycja funkcjonująca pod nazwą Aleja Noworybnicka jest na początku przygotowań. Jej realizacja mogłaby nastąpić w perspektywie kilku lat. Miałaby być prowadzona w przeważającej części na obszarze rezerwowanym w dokumentach planistycznych od dekad na przestrzeń publiczną.
– Kiedyś planowano tu drogę, ale weryfikujemy te wcześniejsze plany. Nie chcemy budować ulicy dla samochodów, ale w zamian chcemy stworzyć aleję o charakterze parkowym, rekreacyjnym – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.
 
Obecnie Miejski Zarząd Usług Komunalnych ogłosił konkurs na koncepcję architektoniczną zagospodarowania odcinka od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej. Miasto chce zorientować się, jakie są pomysły na ciekawą aranżację nowej ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej i najlepsze z nich wykorzystać.  
 
Aleja ma powstawać etapami
 
Cała aleja może mieć około półtora kilometra długości. Powinna prowadzić od centrum na południe miasta, w stronę lotniska – mniej więcej równolegle do ruchliwej ul. Rybnickiej, ale w pewnej odległości od tej drogi. Umożliwi bezpieczne przemieszczanie się w tej części Gliwic piechotą, rowerem czy na rolkach, a równocześnie ma być zielonym i atrakcyjnym miejscem odpoczynku oraz rekreacji.
 
Ogłoszony konkurs dotyczy drugiej części planowanego przedsięwzięcia. Poszczególne odcinki alei miałyby powstawać sukcesywnie, a w pierwszej kolejności mogłaby zostać zrealizowana część od ul. Nowy Świat do ul. Kochanowskiego. Prace koncepcyjne dla tego odcinka już rozpoczęto, ale konieczne będą korekty w jego przebiegu – trwają uzgodnienia dotyczące wykorzystania fragmentu terenu należącego do prywatnego podmiotu.
 
Strefy wypoczynku i aktywności
– Powstanie alei w tej części miasta byłoby odpowiedzią na oczekiwania wielu mieszkańców, którzy postulują tworzenie ogólnodostępnych zielonych enklaw. Zgadzamy się z tym, dlatego obecnie rozważamy koncepcję alei przecinającej ulice Kochanowskiego, Żwirki i Wigury czy Bardowskiego, skomunikowanej z sąsiednimi terenami otwartymi – w tym osiedlami mieszkaniowymi i parkiem kieszonkowym otwartym niedawno przy ul. Rybnickiej – informuje Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.
 
Konkurs obejmuje koncepcję alei pieszo-rowerowej od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej wraz z towarzyszącymi elementami małej architektury i miejscami odpoczynku. Założenia zostały opracowane z myślą o mieszkańcach w różnym wieku. Na odcinku od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej mogą powstać przykładowo wydzielone strefy relaksu, ławki, przystanki rekreacyjne, stoliki do gier, miejsca do ćwiczeń w plenerze, stanowiska aktywności ruchowej dla seniorów oraz osób  niepełnosprawnych.
 
Młodzież mogłaby korzystać z miejsc do gier oraz ćwiczeń, a najmłodsi z różnych urządzeń zabawowych. Uwzględnione powinno być również miejsce na handel sezonowy, np. na kawomaty czy budki z lodami. Ważną rolę w aranżacji ma odgrywać zieleń, a koncepcja architektoniczna powinna uwzględniać istniejący drzewostan. Teren ma być oświetlony.
 
Zieleń dla wszystkich
 
Aleja od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej przebiegać ma po gruntach należących do miasta, obecnie oddanych w dzierżawę.
– Teren na południe od ul. Kochanowskiego powinien zostać w przyszłości otwarty dla gliwiczan jako teren zielony, o funkcjach rekreacyjnych i wypoczynkowych – mówi Mariusz Śpiewok.
 
Tworzenie zielonej, ogólnodostępnej przestrzeni na obszarze równoległym do ul. Rybnickiej zapowiadał w swoim programie wyborczym prezydent Gliwic. Z dzierżawcami miejskich działek miasto od dawna zawierało umowy krótkoterminowe, biorąc pod uwagę właśnie możliwość nowej funkcjonalności tego obszaru. Dzierżawców informowano o planach przekształcenia go w obszar otwarty dla wszystkich.
 
Problemy z pozyskaniem terenu na połączeniu ul. Nowy Świat i Kochanowskiego, czyli na początku alei, spowolniły projekt. Z tego powodu trudno wskazać terminy realizacji przedsięwzięcia.
 
Konkurs na koncepcję zagospodarowania terenu od ul. Kochanowskiego do Toruńskiej kierowany jest do architektów i zespołów architektów. Prace należy składać do 2 grudnia br. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej http://mzuk.gliwice.pl.
 
fot. archiwum MZUK
źródło:www.gliwice.eu