WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.06.2021„Mój deszcz” dla gliwiczan. Nawet 4 tys. zł wsparcia!

Ruszył gliwicki program łapania deszczówki „Mój deszcz”. Można uzyskać nawet 4 tys. zł jednorazowego dofinansowania na wykonanie zbiorników podziemnych i nadziemnych (w tym dekoracyjnych) służących gromadzeniu i wykorzystaniu wód deszczowych w miejscu opadu. Warto się pospieszyć, bo miasto ma do rozdysponowania na ten rok pulę środków w wysokości pół miliona zł, a wnioski będą przyjmowane do 15 lipca! Nowy program dotacyjny jest elementem Planu Adaptacji Miasta Gliwice do zmian klimatu.
 
 
Korzyści z łapania deszczówki powinny przekonać każdego. To – przypomnijmy – utrzymanie naturalnego poziomu zasobów wód gruntowych w naszym otoczeniu, poprawa lokalnego mikroklimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenie wykorzystywania kurczących się zasobów wody pitnej do podlewania i celów gospodarczych. Z takiego założenia wyszły władze Gliwic, przygotowując dla mieszkańców nowy program dotacyjny wpisujący się w globalny trend walki ze zmianami klimatu.
– Mieszkańcy powinni mieć pewność, że mogą liczyć na zwrot części wydatków poniesionych na gromadzenie wód opadowych. Gliwicki program „Mój Deszcz” z założenia stanowi uzupełnienie dla programu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Moja woda”. Ponieważ pula środków WFOŚiGW zarówno w 2020, jak i 2021 roku bardzo szybko się wyczerpała, uruchamiamy miejski program. Do tego, że gromadzenie wód opadowych jest ważne dla miasta, chyba nie muszę nikogo przekonywać – podkreśla Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic.
 
KTO MOŻE SIĘ STARAĆ O DOTACJĘ?
 
Mieszkańcy, wspólnoty mieszkaniowe i stowarzyszenia (z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi).
 
NA CO?
 
Na pokrycie maksimum 85% kosztów poniesionych na zakup, wykonanie i montaż elementów zbiornika podziemnego lub nadziemnego o pojemności do 10 m3 (również dekoracyjnego).
Miasto zakłada, że w kolejnych latach możliwe będzie udzielenie dotacji na wykonanie ogrodów deszczowych w pojemnikach lub w gruncie, studni chłonnej, a także na dostosowanie nieczynnych zbiorników podziemnych (szamb) do gromadzenia wód deszczowych i roztopowych, w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania w trakcie trwania programu.
 
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
 
Maksymalnie 4 tys. zł jednorazowego wsparcia (UWAGA! Obowiązuje zakaz podwójnego finansowania – dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych bezzwrotnych źródeł!)
 
JAK SKŁADAĆ WNIOSEK?
 
W formie papierowej – osobiście w Biurze Obsługi Interesantów UM w Gliwicach (ul. Zwycięstwa 21 pok. 106) lub wysyłając pocztą na adres Wydziału Gospodarowania Wodami UM (ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) bądź w formie elektronicznej – wysyłając skan wypełnionego i podpisanego wniosku (do pobrania pod adresem https://bip.gliwice.eu/gospodarowanie-wodami) wraz z załącznikami na e-mail: gw@um.gliwice.pl
 
DO KIEDY ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 
Do 15 lipca do godz. 17.00.
 
KIEDY OTRZYMAM PIENIĄDZE?
 
Dotacja będzie wypłacana przez miasto po zakończeniu realizacji zadania i przyjęciu prawidłowego rozliczenia.
 
SZERSZE INFORMACJE:
 
Wydział Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, tel. 32/239-11-14.
 
 
 
fot. Pexels
www.gliwice.eu