WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.01.2021Małżeństwo z Rudy Śląskiej oskarżone o zabicie kilkutygodniowego syna

Prokuratura Okręgowa w Gliwicach skierowała do Sądu Okręgowego w Gliwicach akt oskarżenia przeciwko małżeństwu - Mariuszowi Sz. i Aleksandrze Sz. w sprawie dotyczącej zabójstwa ich kilkutygodniowego dziecka.

Jak ustalono w toku śledztwa, w dniu 18 czerwca 2020 r. małżeństwu Sz. urodził się zdrowy syn – Victor.
W dniu 23 czerwca został przywieziony do miejsca zamieszkania w Rudzie Śląskiej.
Ojciec dziecka znęcał się nad noworodkiem: gdy dziecko płakało – głośno krzyczał do niego, szarpał jego kończynami, wielokrotnie, działając z dużą siłą rzucał nim z wysokości do łóżeczka i na łóżko, mocno ściskał jego klatkę piersiową, gwałtownie nim potrząsał, z dużą siłą przyciskał nóżki noworodka do klatki piersiowej, powodując swoim działaniem poważne obrażenia. Aleksandra Sz. nie reagowała na zachowanie męża, mimo stwierdzenia obrażeń u noworodka nie wzywała do niego pomocy, mimo ciągłego kontaktu z kuratorem, pracownikami opieki społecznej, członkami rodziny, nie informowała nikogo
o tym, w jaki sposób zachowuje się Mariusz Sz.

W dniu 22 lipca 2020 r. Aleksandra Sz. wyszła z domu z małoletnią córką, pozostawiając syna pod wyłączną opieką Mariusza Sz.. W tym czasie, Mariusz Sz., działając w okolice szczytu głowy Victora narzędziem twardym, płaskim, z dużą siłą, spowodował u dziecka rozległy i ciężki uraz czaszkowo-mózgowy. Gdy Aleksandra Sz. uzyskała informację, ze syn nie oddycha, wezwała pogotowie ratunkowe.  Dziecko przetransportowano Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do Szpitala Miejskiego w Katowicach-Ligocie, a następnie przewieziono na Szpitalny Oddział Ratunkowy Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II w Katowicach. Victor Sz. znajdował się w stanie krytycznym. Mimo wysiłków lekarzy, chłopiec zmarł. Mariuszowi S. zarzucono, że w okresie do 23 czerwca do 22 lipca 2020 r. w Rudzie Śląskiej znęcał się ze szczególnym okrucieństwem nad swoim nowonarodzonym synem Victorem S., a w dniu 22 lipca 2020 r. działając w okolice szczytu głowy noworodka narzędziem twardym, płaskim, z dużą siłą, z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia, spowodował u niego rozległy i ciężki uraz czaszkowo-mózgowy, skutkujący jego śmiercią, tj. przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. i art. 207 § 2 i 1a k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k.

Oskarżono go również o spowodowanie u jego córki Victorii, w nocy z 29 na 30 marca 2019 r. w Rudzie Śląskiej, złamania żeber, skutkującego naruszeniem czynności narządów jej ciała na okres powyżej 7 dni, tj. czyn z art. 157 § 1 k.k. oraz o inne czyny zabronione kwalifikowane z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Aleksandrze Sz. zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 18 § 3 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k. i art. 207 § 2 i 1a k.k. w zw. z art. 157 § 1 k.k. przy zast. art. 11 § 2 k.k., tj. znęcania się ze szczególnym okrucieństwem nad Victorem poprzez nieprzeciwdziałanie i niereagowanie, brutalnym zachowaniom Mariusza S. wobec ich syna, mimo prawnego, szczególnego obowiązku opieki nad dzieckiem, a także udzielenia pomocy Mariuszowi Sz. w zabójstwie dziecka poprzez pozostawienie całkowicie bezbronnego noworodka pod jego wyłączną opieką.  Za zarzucone czyny Mariuszowi S. i Aleksandrze S. grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.Postępowanie toczyć się będzie przed Sądem Okręgowym w Gliwicach.


źródło: www.gliwice.po.gov.pl
fot.www.pixabay.com