WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.07.2021Kolejne nowe mieszkania w Gliwicach

Komfortowe mieszkania komunalne czekają na lokatorów w dwóch nowych budynkach miejskich u zbiegu ul. Kujawskiej, św. Jacka, Górnej i Samotnej w Ligocie Zabrskiej oraz w nowym budynku przy ul. Opolskiej 12. Prowadzony jest także nabór uzupełniający na mieszkanie w oddanym do użytku w 2019 r. budynku przy ul. Anny Jagiellonki 3a w Łabędach. Wnioski do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej można składać od 1 lipca do 13 sierpnia.
 
Miasto od lat z powodzeniem realizuje własny, gliwicki program mieszkaniowy. Dzięki temu przybywa mieszkań zarówno dla rodzin o niższych dochodach, jak i dla osób średnio sytuowanych. Dla tych gliwiczan, którzy nie mogą skorzystać z oferty mieszkań budowanych przez TBS-y, miasto przygotowało bardzo korzystną ofertę wynajmu nowych mieszkań komunalnych.
 
Warunek – spełnianie kryterium dochodowego (więcej informacji w ramce poniżej), brak własnego lokum, zamieszkiwanie na terenie Miasta Gliwice oraz odprowadzanie podatku dochodowego w Gliwicach. Mieszkania tego typu budowane są w różnych częściach miasta, w standardzie „pod klucz”. Oznacza to lokale w pełni wykończone i pomalowane, do których najemca może wprowadzić się właściwie natychmiast z własnymi meblami. Stawka miesięcznego czynszu będzie wynosić ok. 12 zł za metr kwadratowy. Oprócz tego, na starcie pobierana jest od najemcy kaucja w wysokości trzykrotnego miesięcznego czynszu.
 
 
Dochód na osobę, uprawniający do ubiegania się o najem mieszkań komunalnych oddawanych do użytkowania po 30 czerwca 2019 r.
 
dla gospodarstwa jednoosobowego – od 250% do 350% najniższej emerytury, czyli od 3 127,21 zł do 4 378,08 zł
dla gospodarstwa dwuosobowego – od 175% do 300% najniższej emerytury, czyli od 2 189,05 zł do 3 752,64 zł
dla gospodarstwa trzyosobowego – od 150% do 250% najniższej emerytury, czyli od 1 876,33 zł do 3 127,20 zł
dla gospodarstwa czteroosobowego i większego – od 125% do 200% najniższej emerytury, czyli od 1 563,61 zł do 2 501,76 zł
Dochód obliczany będzie na podstawie zeznań rocznych o wysokości uzyskanego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) za ostatnie 2 lata podatkowe (2019 i 2020).
 
HARMONOGRAM PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW*
 
do 13 sierpnia – wydawanie wniosków o wynajęcie lokalu.
1 lipca – 13 sierpnia – przyjmowanie wniosków mieszkaniowych wraz z kompletem załączników ujętych w formularzu wniosku.
16 sierpnia – 29 października – weryfikacja wniosków pod względem spełnienia warunków formalnych przez wnioskodawcę i wszystkie pełnoletnie osoby ujęte we wniosku.
2 – 12 listopada – publikacja projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego poprzez jego wywieszenie w siedzibie i na stronie internetowej Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach.
2 – 12 listopada – przyjmowanie uwag i zastrzeżeń do opublikowanego projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.
15 listopada – 10 grudnia – rozpatrywanie wniesionych uwag i zastrzeżeń do projektu listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.
13 grudnia – publikacja listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego.
*Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną możliwa jest zmiana wymienionych terminów.
 
Formularz wniosku dostępy jest:
 
 na stronie internetowej: http://www.zgm-gliwice.pl;
w siedzibie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach z siedzibą przy Placu Inwalidów Wojennych 12.
 
 
fot. G. Kogut/UM Gliwice
źródło:www.gliwice.eu