WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

09.07.2021Katowicki "Zielony Budżet" w praktyce - kolejne inwestycje są już gotowe!

W Katowicach przybywa inwestycji realizowanych w ramach Zielonego Budżetu. Zakład Zieleni Miejskiej odebrał dziś pięć zadań, które zostały zgłoszone w ubiegłorocznej edycji. 
 
Są to: Zielona ul. Normy, Żywopłoty na Modrzewiowej, Zielona skarpa na ul. Wajdy i Ludwika, W moim ogrodzie oraz Zielone płuca Słonecznej.
– Katowiczanie najlepiej  wiedzą,  czego  potrzeba  w  ich  otoczeniu. Coraz  częściej słyszałem docierały do mnie sygnały, że Budżet Obywatelski powinien w większym stopniu umożliwiać zgłaszanie projektów zielonych. Uznałem, że warto podjąć takie działanie i tak powstał Zielony Budżet. Pierwsza edycja pokazała, że mieszkańcy naszego miasta mają wiele świetnych pomysłów na zagospodarowanie i zazielenienie ich najbliższego otoczenia. Potwierdziła to liczba zgłoszeń, jaki zróżnicowanie projektów mieszkańców.Łącznie zgłoszono 128 wniosków, z czego 54 zostały wybrane do realizacji, a część z nich jest już na ukończeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
 
Wszystkie pięć zadań, które zostały dziś odebrane były realizowane w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Koszutce. Projekty dla ul. Normy i Modrzewiowej obejmowały utworzenie nowych żywopłotów. W tej pierwszej lokalizacji wykonano również nasadzenia krzewów i postawiono donice obsadzone bylinami i trawami ozdobnymi. Wśród roślin, które się tam pojawiłysą między innymi: hortensja bukietowa„Polar Bear” w formie żywopłotu, a także szczepionej (tutaj pojawi się także hortensja bukietowa „VanilleFraise”). Natomiast donice ozdobiono kocimiętką Fassena, rozchodnikiem okazałym„Brillant” oraz rozpalenicą japońską „Hameln Gold”. Z kolei żywopłot na ul. Modrzewiowej powstał z porzeczki alpejskiej „Schmidt”. 
 
Nowa zieleń pojawiła się także na ul. Słonecznej, gdzie zostały nasadzone zupełnie nowe drzewa liściaste i iglaste - dwie odmiany buka pospolitego i kasztanowców, śliwa wiśniowa „Nigra”, Sosna czarna „Austriaca” i świerk serbski – łącznie 16 drzew.
 
Większymi projektami są dwa pozostałe zadania. Zielona skarpa mieści się u zbiegu ul. Ludwika i Wajdy. Głównym założeniem tej inwestycji było wzmocnienie skarpy oraz zwiększenie retencji naturalnej tego terenu, co uzyskano dzięki nasadzeniom na szczycie skarpy oraz u jej podnóża dużych drzew i krzewów niewymagających cięcia. Na szczycie pojawił się zatem szpaler klonów zwyczajnych „Armstrong” oraz rzędy krzewów jałowca łuskowatego „Blue Carpet”, jałowca skalnego „Blue Arrow” i forsycji pośredniej. Krzewy nasadzono także u podnóża skarpy. Dodatkowo pojawiły się tam także dęby szkarłatne. Łącznie posadzono tam 8 drzew oraz około 80 krzewów.
 
W moim ogrodzie obejmuje dwie lokalizacje – Park Zielony Zakątek oraz plac zabaw „Ranczo Dąbrówka”. Projekt miał na celu poprawę warunków bytowych ptaków w mieście poprzez nasadzenia drzew i krzewów, które są atrakcyjne pod względem zakładania gniazd, a także stanowią doskonałe źródło pokarmu. W parku nasadzono jarząb pospolity „varEdulis”, dwie jabłonie „Ola”, trzy krzewy derenia jadalnego, dziesięć sztuk śliwy tarniny i pięć aronii śliwolistnych. Z kolei na placu zabaw, obok jarząba i krzewów, pojawiły się dwie grusze „Chanticleer”.
 
Miliony złotych na zielone pomysły katowiczan
 
Podczas pierwszej edycji Zielonego Budżetu wpłynęło 128 wniosków, z czego do realizacji wybrano 54 z nich o wartości blisko 2 mln złotych. Wśród wybranych projektów znalazły się chociażby: zazielenienie 22 przystanków – po jednym w każdej dzielnicy Katowic, urządzenie zielonego skweru przed Superjednostką, ogród deszczowy w Brynowie, nowe nasadzenia drzew, krzewów i kwiatów w Nikiszowcu, Janowie, Szopienicach, Burowcu i Dąbrówce Małej, projekty zakupu i montażu budek lęgowych dla ptaków miejskich na terenie Ligoty-Panewnik, kwietna łąka z ogrodem deszczowym w Kostuchnie, łąki kwietne i uzupełnienie drzew na os. Tysiąclecia czy zajęcia o charakterze edukacyjnym w szkołach i dla dorosłych.
 
Trwa II edycja Zielonego Budżetu
 
Obecnie trwa II edycja Zielonego Budżetu w Katowicach. Mieszkańcy mają do dyspozycji 3 mln złotych na realizację zielonych pomysłów w mieście. W tym roku mieszkańcy Katowic mogli zgłaszać swoje projekty do 27 maja, obecnie wnioski przechodzą  weryfikację merytoryczną, która potrwa do 9 września. W ostatnim etapie komisja złożona z urzędników i zewnętrznych ekspertów wybierze projekty, które zostaną zrealizowane w kolejnym roku. Podobnie jak przed rokiem, również i w tej edycji, na zgłoszone projekty przeznaczono kwotę 3 mln złotych, z których 2,4 mln zł rozdzielono pomiędzy 22 dzielnice w ramach wniosków lokalnych, natomiast 600 tys. złotych przeznaczono na realizację zadań o charakterze ogólnomiejskim.
 
Do Zielonego Budżetu można zgłaszać projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury można zgłosić zadania dotyczące  m.in. zazielenienia przestrzeni publicznej, rewitalizacji skwerów i parków, tworzenie łąk kwietnych oraz tworzenia systemowej opieki dla starych drzew, ale również projekty związane z programami dotyczącymi zwierząt czy warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.
 
Więcej TUTAJ
 
Źródło: UM Katowice