WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.10.2021Katowice: znamy wyniki drugiej edycji "Zielonego Budżetu"!

W przyszłym roku w mieście zrealizowanych zostanie 89 projektów o wartości blisko 2,8 mln zł. W tegorocznej edycji mieszkańcy zgłosili aż 164 wnioski.
 
W ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy mogli zgłaszać projekty z zakresu szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska. Podobnie jak w przypadku budżetu obywatelskiego, projekty były najpierw weryfikowane od strony formalnej i merytorycznej. 
- W ostatnim etapie, jako Zespół Oceniający, wskazaliśmy 89 zadań, które najlepiej wpisują się w „zielony” rozwój naszego miasta. W związku z tym, że ich łączna wartość przekroczyła dostępną pulę środków zarekomendowaliśmy powtórną analizę kosztorysów i zakresu prac, by jak najwięcej pomysłów mieszkańców zostało zrealizowanych. Prezydent przychylił się do naszej propozycji – mówi Mieczysław Wołosz, dyrektor Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.
 
W skład Zespołu Oceniającego weszli także specjaliści z Zakładu Zieleni Miejskiej oraz przedstawiciele tych komórek urzędu i jednostek, które oceniały zadania na etapie weryfikacji merytorycznej. Przedstawicielami strony społecznej byli dr hab. Edyta Sierka (Uniwersytet Śląski), dr hab. inż. arch. Krzysztof Rostański (Politechnika Śląska) oraz Natalia Szyszko –prezes Stowarzyszenia Kurka Wodna.
– Katowice stają się coraz bardziej zielone, a duża w tym zasługa mieszkańców, którzy zgłaszają swoje pomysły do Zielonego Budżetu. Już pierwsza edycja pokazała, czego katowiczanie potrzebują w swoim najbliższym otoczeniu. Jeszcze większa liczba zgłoszeń oraz zróżnicowanie projektów w tym roku pokazuje, że to ważne narzędzie do wprowadzenia zmian w zakresie zazielenienia dzielnic, ale też edukacji ekologicznej – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Biorąc pod uwagę wyniki prac Zespołu Oceniającego i jego rekomendacje, postanowiłem przychylić się do propozycji zwiększenia liczby zadań, które zostaną wpisane do projektu budżetu miasta na przyszły rok. Przeanalizowaliśmy raz jeszcze kosztorysy i zakres zadań pod kątem możliwości ich wykonania, wprowadzając w nich drobne modyfikacje. Tym samym, dzięki pomysłodawcom, w przyszłym roku zrealizujemy aż 89 propozycji, które w najlepszy sposób wpisują się w proekologiczny rozwój naszego miast – dodaje prezydent Katowic. 
 
Wśród zadań wybranych z propozycji mieszkańców znalazły się m.in.: odtworzenie zieleni wokół Małego Stawu w Parku im. Tadeusza Kościuszki, utworzenie zielonego skweru na osiedlu Kokociniec, powstanie łąk kwietnych w Podlesiu czy Osiedlu Tysiąclecia. Mieszkańcy poszczególnych dzielnic oraz miasta będą mogli również skorzystać odpowiednio z Dzielnicowego i Katowickiego Banku Drzew, mającego na celu rozdysponowanie sadzonek drzew do zazielenienia swojej okolicy. Zadania o takim charakterze zostały wybrane dla Śródmieścia, Koszutki, Dąbrówki Małej, Janowa-Nikiszowca, Murcek i Kostuchny.
 
Poza zazielenieniem miasta katowiczanie zgłosili propozycje, których realizacja oznacza wsparcie dla zwierząt. Wśród projektów wybranych do realizacji znalazły się: montaż budek lęgowych i karmników w Zarzeczu, postawienie domku dla dzikich pszczół na łące w Parku Bolina czy domki dla jeży rozlokowane na zielonych terenach Wełnowca-Józefowca.
 
Wśród wskazanych zadań znalazło się także kilka propozycji o charakterze edukacyjnym. Są to m.in. warsztaty edukacyjne „Jeż w Kato to nasz zwierz!” dla mieszkańców miasta, zajęcia o owadach zapylających odbywające się w Zawodziu czy cykl spotkań szkoleniowych pod hasłem „Bliżej Natury” dla mieszkańców Kostuchny. Z kolei w Miejskim Przedszkolu nr 13 na Osiedlu Witosa realizowany będzie cykl warsztatów kształtujących wśród najmłodszych aktywną postawę wobec otaczającej przyrody.
 
Warto przypomnieć, że Katowice są jednym z niewielu miast w Polsce, które zdecydowały się wprowadzić Zielony Budżet. Katowickie rozwiązania wzorowane były m.in. na pozytywnych doświadczeniach Lublina, który jako pierwszy w Polsce, w 2016 roku, uruchomił Zielony Budżet.
 
Źródło: UM Katowice