WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.09.2021Katowice: w Centrum ma być bezpieczniej!

Władze Katowic przy współpracy z Policją i Strażą Miejską wdrażają, oparty na czterech filarach, program „Bezpieczne Śródmieście”. 
 
To pakiet konkretnych działań mających na celu zwiększenia bezpieczeństwa w centrum miasta.
-  Wysoka jakość życia w mieście obejmuje wiele obszarów.Miasto funkcjonuje przede wszystkim z myślą o mieszkańcach, dlatego od wielu lat realizujemy szereg działań, których celem jest dbanie o bezpieczeństwo katowiczan. Konkretne działania podejmujemy w tym zakresie od wielu lat. Mam tu na myśli m.in. utworzenie KatowickiegoInteligentnegoSystemuMonitoringu iAnalizy, który jest sukcesywnie rozbudowywany, ścisła współpraca z policją polegająca m.in. na wykupywaniu dodatkowych patroli i doposażaniu tej formacji, pracę straży miejskiej czy też szereg działań realizowanych w ramach Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Efekty działań są widoczne. W Katowicach robi się coraz bezpieczniej – statystyki pokazują, że dziś w naszym mieście jest bezpieczniej niż 10 czy 5 lat temu. Znacząco spadła ilość najbardziej dotkliwych dla mieszkańców przestępstw przy jednoczesnym wzroście ich wykrywalności – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. 
 
Jak dodaje, trzeba pamiętać, że Katowice to stolica dwumilionowej metropolii.
– Miejsce, w którym kumuluje się aktywność mieszkańców nie tylko naszego miasta. Weekendami odwiedzają nas tysiące gości, z których większość spędza czas w ścisłym centrum. Niestety przy tak dużych skupiskach ludzkich dochodzi do różnych incydentów – i tak się dzieje w każdym mieście w Polsce i na świecie. Nie da się na każdym rogu postawić policjanta i zainstalować kamery. Wprowadzając oparty na czterech filarach program „Bezpieczne Śródmieście” chcemy zrealizować dwa cele. Po pierwsze zminimalizować częstotliwość występowania różnych incydentów, a po drugie zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Zależy nam także na ścisłej współpracy ze społecznościami lokalnymi, które będziemy włączać do naszych działań – dodaje prezydent Krupa.
 
I filar - współpraca z policją
- Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i gościom Katowic jest dla katowickich policjantów sprawą priorytetową. Stolica Śląska jest bardzo atrakcyjnym miejscem nie tylko pod kątem inwestycyjnym, ale również jako miejsce organizacji wielu imprez sportowych, eventów artystycznych, czy też konferencji gospodarczych. Przyciąga to do naszego miasta wielu gości. Dlatego też funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Katowicach od wielu już lat wspólnie z mundurowymi z katowickiego Oddziału Prewencji Policji codziennie dbają o bezpieczeństwo w naszym mieście. Nie tylko podczas licznie organizowanych imprez masowych, czy też zabezpieczeń zgromadzeń, ale przede wszystkim w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców. W ramach współpracy z miastem, do zapewnienia bezpieczeństwa w mieście poza standardową służbą kierowani są policjanci patrolujący miasto w ramach tzw. służby ponadnormatywnej. Są to dodatkowe patrole finansowane przez Urząd Miasta w Katowicach. Wspomagają one patrole w regularnej służbie w centrum miasta w okresie weekendów, kiedy to zwłaszcza wieczorową i nocna porą można zaobserwować większą liczbę osób, która swój wolny czas spędza w lokalach gastronomicznych i klubach – mówi Paweł Barski, Komendant Miejski Policji w Katowicach.
 
Katowice w latach 2018-2020 przeznaczyły 600 tys. zł na patrole ponadnormatywne. W ramach tych działań zorganizowano dodatkowe służby dla 2562 policjantów tj. 1281 patroli, które realizowały swoje zadania szczególnie w rejonie śródmieścia. W trakcie tych służb policjanci ujawnili 10697 wykroczeń i zatrzymali 48 osób – sprawców przestępstw na gorącym uczynku ich popełnienia. Bez wątpienia obecność dodatkowych patroli w przestrzeni miejskiej była jednym z kluczowych elementów dla odnotowanej w latach 2018-2020 skali przestępczości na terenie Katowic, która rokrocznie spada. W roku 2018 katowicka Policja wszczęła 9608 postępowań o popełnienie przestępstwa, a w roku 2020 - 8626 postępowań, spadek o 982. Podobnym trendom podlegała kategoria przestępstw w 7 wybranych przestępstwach najbardziej dotkliwych społecznie (bójki i pobicia, przestępczość rozbójnicza, uszczerbek na zdrowiu, kradzież z włamaniem, kradzież cudzej rzeczy, kradzież pojazdu, uszkodzenie rzeczy), kiedy to w 2018 roku – wszczęto w ich sprawie 3255 postępowań, a w roku 2020 – 3012, czyli mniej o 243 postępowania. Wskaźniki wykrywania dla trzech głównych kategorii statystycznych katowickiej Policji w roku minionym odnotowano na najwyższym od ponad 5 lat poziomie.
 
II filar – więcej patroli Straży Miejskiej
 
O bezpieczeństwo mieszkańców w Katowicach dba także Straż Miejska, która w ostatnich tygodniach świętowała 29 lecie swego istnienia. Decyzją prezydenta Marcina Krupy do Straży Miejskiej zostanie zatrudnionych 20 nowych strażników miejskich, których zadaniem będzie przede wszystkim patrolowanie Śródmieścia. Dodatkowo Straż Miejska zatrudni czterech  pracowników cywilnych, którzy przejmą obowiązki realizowane dziś przez strażników miejskich, co pozwoli, by w terenie pojawiło się jeszcze więcej funkcjonariuszy.W sumie na terenie Katowic służbę w ramach patroli będzie pełniło 82 strażników, z których większość będzie skierowana do działań w ścisłym centrum miasta. Dodatkowo funkcjonariusze pracujący w terenie otrzymają miesięczne dodatki w wysokości 300 zł brutto.
- Decyzja Pana Prezydenta o zwiększeniu normatywu etatowego katowickiej Straży Miejskiej, wprost przełoży się na zwiększenie ilości patroli na terenie miasta, realnie jak ustalono to dodatkowo 2 patrole SM na każdej zmianie dobowej. Patrole te realizując swoje zadania na terenie miasta, ze szczególnym uwzględnieniem Śródmieścia, będą bezpośrednio podporządkowane operatorowi KISMiA, co pozwoli na poprawę czasu reakcji na zdarzenie i zapewni niezwłoczne egzekwowanie prawa wobec osób je naruszających – mówi Paweł Szeląg, komendant Straży Miejskiej w Katowicach.
 
III filar –zwiększenie obsługi monitoringu i nowe kamery
 
Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy (KISMIA) to m.in. system monitoringu wykorzystujący analityki wideo do wykrywania określonych zdarzeń zarejestrowanych przez kamery monitoringu wizyjnego. W KISMIA działa obecnie 277 kamer, w tym kamery rejestrujące tablice rejestracyjne pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta w dziesięciu punktach na głównych ciągach komunikacyjnych.
 
Katowicki Inteligentny System Monitorowania i Analizy jest na bieżąco użytkowany przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Katowicach, która tylko w roku 2020 na podstawie zdarzeń zgłoszonych przez system, podjęła ogółem 2229 interwencji, ujawniając 886 wykroczeń. Katowicka Policja , która od roku 2017 również jest odbiorcą systemu KISMiA w roku 2020 na potrzeby prowadzonych postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia dokonała 409 zabezpieczeń materiału wizyjnego.
 
Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Marcina Krupy system zostanie powiększony w samym centrum o co najmniej 20 nowych kamer. Urządzenia zostaną rozmieszczone w taki sposób, by znacząco zwiększyć pole obserwacji głównych punktów w centrum miasta.
– Dodatkowo do obsługi kamer monitoringu zostanie zatrudnionych 5 nowych operatorów. Dzięki temu jeden z operatorów będzie zajmował się wyłącznie centrum miasta i współpracował bezpośrednio z patrolami Straży Miejskiej w centrum, co umożliwi szybsze działania, jeżeli będzie dochodziło do różnego rodzaju zdarzeń - podkreśla prezydent Marcin Krupa.
 
IV filar – współpraca zmieszkańcami
 
Ważnym elementem programu „Bezpieczne Śródmieście” będzie także włączenie w działania miasta wspólnot lokalnych. Na zlecenie miasta, przy współpracy z policją, we wszystkich dzielnicach zostaną wykonane badania poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji rozpoczęli cykl spotkań z przedstawicielami rad dzielnic. 
- Na podstawie tych działań i informacji płynących od mieszkańców będziemy optymalizować nasze działania na rzecz bezpieczeństwa. Będziemy kłaść także nacisk na akcje edukacyjne kierowane do różnych grup wiekowych – podkreśla prezydent Krupa.
 
Źródło: UM Katowice
Fot.: Radio FEST