WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.09.2021Katowice: otwarcie pierwszego uniwersyteckiego Welcome Point!

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach otwiera okno na świat w budynku "A"! Odbyło się już uroczyste otwarcie centrum obsługi studentów i pracowników zagranicznych, czyli Welcome Point.
 
Jest to miejsce, w którym cudzoziemcy mogą szukać INFORMACJI i pomocy w poznaniu regionu i miasta, znalezieniu zakwaterowania, legalizacji pobytu, nostryfikacji dyplomów itp.
 
Jest to jednak przede wszystkim miejsce INTEGRACJI studentów i pracowników zagranicznych z całego świata z polskimi studentami i nauczycielami akademickimi. Miejsce, gdzie mogą się spotkać, porozmawiać przy kawie, szukać przyjaznego towarzystwa, szczególnie wtedy, kiedy mocniej doskwierać zacznie tęsknota za rodzimym krajem. 
 
W tym roku na Uczelni na studia przyjęto ponad 250 studentów z45 krajów z całego świata, w tym 96 z wymiany. Łącznie obecnie na Uczelni studiuje prawie 400 studentów zagranicznych 
 
Welcome Point jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy cenią wartości i korzyści, jakie niesie ze sobą współpraca w środowisku międzynarodowym. W ramach wdrażania jednego z kluczowych priorytetów Strategii Rozwoju Uniwersytetu – INTERNACJONALIZACJA (PH1), w ramach Welcome Point organizowane będę różnego rodzaju wydarzenia - jak Tydzień Integracyjny dla nowo przyjętych studentów zagranicznych, projekty - jak UniBuddy, w ramach którego studenci stają się "aniołami stróżami pierwszaków", czy Wioska Globalna (link).
 
Odbywać się tutaj będzie również cykliczne World Cafe, gdzie rozmawiać będziemy o sprawach ważnych w kontekście globalnym, m.in. o tolerancji, różnicach kulturowych, zwyczajach i tradycjach charakterystycznych dla danego kraju czy religii. Będzie też okazja do obejrzenia wspólnie wykładów online czy filmów w ramach tzw. watch party.
 
Welcome Point to miejsce, gdzie każdy jest mile widziany, miejsce inspirujące do nowych pomysłów, otwarte na nowe inicjatywy, miejsce pełne pozytywnej energii I UŚMIECHU
 
Źródło: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach