WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.12.2021Katowice: "Lokal na kulturę" do wzięcia!

Wystartowała XV edycja konkursu „Lokal na kulturę” w Katowicach. Konkurs adresowany jest do osób, które mają ciekawe pomysły na uruchomienie działalności kulturalnej, artystycznej bądź twórczej w przestrzeni Katowic, a jego celem jest ułatwienie startu takim inicjatywom. 
– Projekty działające w ramach „Lokalu na kulturę” są dowodem na to, że sprawdza się strategia miasta, by inwestować w kulturę, nie tylko w wielkie wydarzenia, koncerty czy instytucje, ale by wspierać oddolne inicjatywy mieszkańców, którzy najlepiej wiedzą, co jest potrzebne w ich najbliższym otoczeniu – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Stąd decyzja o uruchomieniu kolejnej edycji „Lokalu na kulturę”. Tym razem proponujemy trzy lokale w ścisłym centrum Katowic – dodaje prezydent.
 
Te trzy lokale, o których wspomina prezydent Marcin Krupa to przestrzenie do zaadaptowania pod adresami: ul. Reymonta 20, ul. Raciborska 16 i ul. Warszawska 67.
 
Ich lokalizacja oraz możliwości adaptacji na pożądaną w Śródmieściu Katowic działalność kulturalną, artystyczną, czy twórczą stwarzają duże możliwości dla potencjalnych najemców. Pomieszczenia w pierwszych dwóch lokalizacjach są raczej niewielkie, odpowiednio to ok. 43 i 37 m2. Natomiast lokal przy ul. Warszawskiej to przestrzeń o powierzchni ponad 113m2, która daje duże możliwości zagospodarowania. 
 
Nabór do konkursu trwa do 10 stycznia 2022 r. Zgłoszenie powinno zawierać m.in. informację o rodzaju i zakresie planowanej do uruchomienia działalności kulturalnej, artystycznej lub twórczej wraz ze wstępnym harmonogramem działań (rodzaj, częstotliwość) oraz wstępną koncepcję zagospodarowania lokalu wraz z zakresem planowanych prac remontowo-adaptacyjnych i wskazaniem terminu ich realizacji. Komisja konkursowa dokona wyboru najemców wybranych lokali na podstawie oceny m.in. tych kwestii. Wysokości czynszów dla każdego z lokali jest określona w ogłoszeniu konkursu.
 
W sumie, w czternastu dotychczas przeprowadzonych edycjach katowickiego „Lokalu na kulturę” zostały wystawione do konkursu 83 wolne lokale użytkowe. Miasto podpisało z najemcami 40 umów, a aktualnie w najmie pozostają 24 lokale. 
– Dzięki programowi, jako Muzykuj, łączymy profesjonalne zajęcia instrumentów ze swobodną radością muzykowania i z uwzględnieniem nowoczesnych metod pracy, z empatią i uważnością. Mamy mnóstwo pomysłów, chcemy brać pod uwagę bardzo zróżnicowane potrzeby Katowiczan, organizujemy zajęcia artystyczne od maluszków do seniorów –mówi Dominika Rączka, z „Lokalu na kulturę” „Muzykuj” przy ul Raciborskiej 16, która brała udział w ubiegłorocznej edycji programu. – Dzięki programowi dysponujemy tak przytulną przestrzenią na naukę gry i śpiewu, jaką tylko można sobie wymarzyć – dodaje beneficjentka programu. 
 
Źródło: UM Katowice