WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

27.10.2021Katowice: kolejne dzielnice zostaną objęte nocną prohibicją?

Prezydent Katowic zarządził konsultacje społeczne z mieszkańcami Bogucic, Dąbrówki Małej i Giszowca w sprawie wprowadzenia nocnegozakazu sprzedaży alkoholu. Takie rozwiązanie funkcjonuje od lipca 2018 roku w Śródmieściu Katowic, a w lutym br. do Śródmieścia dołączyły Szopienice-Burowiec oraz Załęże.
–  Miasto ma służyć mieszkańcom, a my jesteśmy otwarci na każde rozwiązanie, które spotka się aprobatą lokalnej społeczności. Wprowadzenie prohibicji nocnej w Śródmieściu Katowic w lipcu 2018 roku spotkało się z dobrym przyjęciem ze strony mieszkańców, pomimo początkowych obaw. Podobnie sytuacja wygląda w Załężu i Szopienicach-Burowcu. Jednak o  tym czy takie regulacje zostaną wprowadzone w kolejnych dzielnicach zadecydują mieszkańcy, których już dziś zachęcam do uczestnictwa w konsultacjach – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.
 
Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu w 2018 r. zainspirowało mieszkańców Załęża oraz Szopienic-Burowca do wyjścia z inicjatywą przyjęcia podobnych regulacji dla swoich jednostek pomocniczych. Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych pod koniec 2019 r. wprowadzono w nich ograniczenie w nocnej sprzedaży alkoholu (obowiązuje od lutego 2021 r.). Decyzja prezydenta Marcina Krupy o przeprowadzeniu konsultacji w Bogucicach, Dąbrówce Małej i Giszowcu również wynika z głosów oraz sygnałów płynących od mieszkańców. Przedstawiciele mieszkańców Bogucic już w 2020 r. postulowali wprowadzenie nocnej prohibicji, jednak ze względu na duże obostrzenia pandemiczne czas uruchomienia działań konsultacyjnych musiał zostać przesunięty. 
 
Konsultacje będą prowadzone na terenie tych trzech dzielnic w formie otwartych spotkań oraz za pośrednictwem formularza ankietowego (do wypełnienia on-line). Te trzy otwarte spotkania dzielnicowe odbędą się w listopadzie:
  • 15 listopada w Miejskim Domu Kultury „Bogucice - Zawodzie" (ul. Markiefki 44) dla mieszkańców Bogucic; 
  • 18 listopada w Miejskim Domu Kultury „Szopienice – Giszowiec” (Plac Pod Lipami 1, 3-3a) dla mieszkańców Giszowca.
  • 23 listopada w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (ul. Grzegorzka 4) dla mieszkańców Dąbrówki Małej; 
 
Wszystkie spotkania rozpoczną się o godzinie 17:30. Do udziału w spotkaniach zaproszeni zostaną również przedstawiciele zarówno Straży Miejskiej jak i Policji.
 
Celem wprowadzenia prohibicji nocnej jest ograniczenie spożywania alkoholu w nieprzeznaczonych do tego celu miejscach. Nocna prohibicja obowiązuje, w godzinach od 22.00 do 6 rano. Przypomnijmy, że nocna prohibicja w Katowicach nie jest czymś nowym. Latem 2018 roku została ona wprowadzona w Śródmieściu. Po roku jej obowiązywania policja odnotowała 54% zmniejszenie udzielanych pouczeń oraz 29% spadek doprowadzeń do izby wytrzeźwień. 
 
Zakaz nie dotyczy pubów czy restauracji, które swoim klientom dalej mogą serwować alkohol. Zapisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pozwalają gminom na wprowadzenie prohibicji wyłącznie w całych dzielnicach, co oznacza, że nie może być ona wprowadzona na wybranym obszarze czy też ulicy.
 
Całość działań konsultacyjnych zostanie zakończona do końca grudnia br.
 
Źródło: UM Katowice