WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

02.11.2021Katowice: duże utrudnienia na DK86!

W związku z remontem dylatacji na wiadukcie w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową od 2 listopada br. zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w tym miejscu. 
 
W pierwszym etapie jezdnia w kierunku Tychów została całkowicie zamknięta, a ruch przeniesiono na jezdnię w kierunku Sosnowca. Prace tesą konieczne ze względów bezpieczeństwa.
 
W związku ze złym stanem technicznym dylatacji wiaduktu w ciągu ul. Murckowskiej nad ul. Porcelanową w Katowicach, na początku października Miejski Zarząd Ulic i Mostów przeprowadził w tym miejscudoraźne prace naprawcze, jednocześnie przygotowując się do przeprowadzenia kompleksowej wymiany dylatacji. Od 2 listopada do 12 grudnia kierowcy tędy przejeżdżający, muszą liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu. W podanym terminie będą prowadzone prace związane z naprawą dylatacji w tym miejscu.
— Pozostawienie dylatacji na zimę w obecnym stanie mogłoby spowodować ich całkowite zniszczenie, co mogłoby doprowadzić do zamknięcia drogi ze względu na bezpieczeństwo osób, które ją użytkują — mówi Konrad Wronowski, zastępca dyrektora ds. eksploatacji Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów. — Działając w tej chwili, zapobiegniemy ewentualnemu wystąpieniu większych utrudnień w przyszłości — dodaje dyrektor.
 
Na ok. trzy tygodnie zostałą wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu polegająca na całkowitym zamknięciu jezdni w kierunku Tychów. Ruch w tym kierunku został przeniesiony na jeden pas jezdni, która prowadzi ruch w kierunku Sosnowca. Natomiast ruch w kierunku Sosnowca, będzie odbywał się dwoma pasami, a nie jak dotychczas trzema. 
 
Po wykonaniu naprawy dylatacji na zachodniej nitce nastąpi całkowite zamknięcie jezdni w kierunku Sosnowca, ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w kierunku Tychów. 
 
W zakres robót wchodzi rozbiórka uszkodzonych dylatacji blokowych, sfrezowanie nawierzchni w obrębie dylatacji, wykucie wnęk, osadzenie elementów kotwiących, montaż nowych dylatacji modułowych wraz z dozbrojeniem i odtworzeniem ścianek zaplecznych, kap chodnikowych, izolacji oraz nawierzchni w obrębie dylatacji. Pod obiektem odtworzone zostaną umocnienia nasypów, które zostały naruszone w wyniku przecieku uszkodzonej dylatacji blokowej.
 
To kolejny remontowany w ostatnim czasie obiekt mostowy. W latach 2020-2021 zrealizowano m.in.: rozbiórkę i budowę nowego mostu w ciągu ulicy Kijowskiej, remont kładki dla pieszych w ciągu ul. Bohaterów Monte Cassino, remont zabytkowego mostu nad rz. Mleczną w ciągu ul. Zaopusta, remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Kołodzieja (w przypadku tych dwóch inwestycji remonty trwają), budowę nowej kładki dla pieszych w Szopienicach nad Rawą czy wyburzenie nieczynnego wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Bocheńskiego.
 
Kwota wydatkowana przez MZUiM, która pośrednio lub bezpośrednio dotyczy utrzymania i remontów dróg w 2020 roku wyniosłaniemal 86 mln zł. W tym roku wykonanie budżetu tej jednostki miejskiej wyniosło do tej pory już prawie 65 mln zł. 
 
Źródło: UM Katowice