WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.05.2021Katowice będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiego!

„Transformingourcities for a betterurbanfuture” – „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości” tak w wolnym tłumaczeniu można oddać sens hasła przyszłorocznego Światowego Forum Miejskiego (WUF). Katowice będą gospodarzem Światowego Forum Miejskiegood 26 do 30 czerwca 2022 roku.
 
Światowe Forum Miejskie to największa i najważniejsza na świecie konferencja poświęcona polityce miejskiej. Jej gospodarzem jest UN-Habitat, agenda narodów zjednoczonych ds. urbanizacji i osiedli miejskich. Wydarzenie odbywa się co 2 lata.
- Prawie 3 lata temu rozpoczęliśmy starania by Polska stała się gospodarzem Światowego Forum Miejskiego. To najważniejsze wydarzenia poświęconego sprawom miejskim na świecie. Zgłaszając naszą kandydaturę przedstawiliśmy dynamiczną zmianę naszego kraju w ostatnich latach. Jako symbol tych zmian pokazaliśmy Katowice, które przeszły metamorfozę z miasta przemysłowego w nowoczesne centrum kultury i biznesu. Jesteśmy dumni, że będziemy mogli opowiedzieć historię Polski światu – mówiła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister funduszy i polityki regionalnej i pełnomocnik rządu do spraw przygotowania Światowego Forum Miejskiego w Katowicach w roku 2022.
 
Decyzja o zorganizowaniu WUF 11 w Katowicach została ogłoszona w siedzibie ONZ-Habitat w Nairobi w maju 2019 roku. Tematyka WUF 11 będzie między innymi koncentrować się na miastach przyszłości i zapewnieniu mieszkańcom wysokiej jakości życia.
 
Dziesiąta sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF 10) odbyła się w 2020 r. w Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Podczas ceremonii zamknięcia przekazano organizację WUF Katowicom.
- Katowice były gospodarzem COP24 - Konferencji Klimatycznej ONZ w 2018 r. oraz organizują Forum Zarządzania Internetem (IGF) w grudniu 2021 r. Goszczenie WUF11 podkreśla znaczenie Katowic jako miejsca widocznej i znaczącej transformacji społeczno-gospodarczej oraz gospodarza ważnych wydarzeń. To wielki zaszczyt dla Polski i wotum zaufania ze strony naszych partnerów w ONZ - podkreślił Marcin Krupa, prezydent Katowic.
 
Wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak i prezydent Marcin Krupa podpisali porozumienie w sprawie organizacji Światowego Forum Miejskiego w czerwcu 2022 r.
 
Polscy organizatorzy postanowili zaangażować młodzież zarówno w udział, jak i przygotowanie imprezy. W tym celu w grudniu 2020 roku powołano specjalną Radę Młodzieży. W skład Rady wchodzą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których pasją są sprawy miejskie. Do jego zadań należy opracowywanie i wdrażanie inicjatyw towarzyszących przygotowaniom rządu i Katowic do Światowego Forum Miejskiego. Młodzież zorganizuje konkursy, debaty i wywiady na temat kluczowych wyzwań polityki miejskiej oraz możliwości, jakie zrównoważone miasta mogą dać młodym ludziom.
 
W Światowe Forum Miejskie w Katowicach Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej chce również zaangażować sektor biznesu, którego rola w zrównoważonej przemianie miast jest kluczowa. Resort funduszy i polityki regionalnej powoła Radę Biznesu przy WUF, której zadaniem będzie mobilizacja sektora prywatnego na rzecz zrównoważonego rozwoju miast.
 
Podczas WUF11 zostanie zaprezentowany „Plan działań dla miast” - katalog działań zmieniających miasta w zielone, dostępne i produktywne miejsca. Będzie on obejmować promowanie transportu i energii o zerowej emisji dwutlenku węgla, zazielenianie miast, działania na rzecz projektowania dostępnych miejsc publicznych, w tym terenów zielonych i miast zwartych. Obecnie ponad 40 polskich miast jest zainteresowanych udziałem w tym projekcie. 
 
Źródło: UM Katowice