WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

28.04.2021Gmina Bytom członkiem Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych!

Górnośląska Kolej Wąskotorowa to jedna z największych atrakcji turystycznych nie tylko w Bytomiu, ale również na Śląsku. To również postindustrialne dziedzictwo związane z rozwojem kolei wąskotorowych w mieście. Aby je chronić, z inicjatywy prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza, Bytom przystąpił do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych. Uchwałę w tej sprawie podjęli radni Rady Miejskiej.
- Turystyczna kolej wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową, a jej początki sięgają 1853 roku. Dla Bytomia to jedna z największych atrakcji, która przyciąga miłośników kolei nie tylko z regionu, ale również z całej Polski - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz. - Aby mogła ona regularnie kursować niezbędne są remonty infrastruktury oraz naprawa i modernizacja istniejącego taboru. Nasze miasto wspiera GKW dotacjami, współfinansuje przewozy dla dzieci i młodzieży oraz modernizację infrastruktury. Jako współwłaściciel i właściciel części taboru, zdecydowaliśmy się na przystąpienie do Stowarzyszenia Górnośląskich Kolei Wąskotorowych - podkreśla Mariusz Wołosz.
 
Stowarzyszenie Górnośląskich Kolei Wąskotorowych powstało w 2003 roku, a jego głównym celem jest zachowanie w jak najlepszym stanie istniejących linii, obiektów i taboru Górnośląskich Kolei Wąskotorowych oraz ochrona dóbr kultury i tradycji jakie stanowią zabytki kolejnictwa i techniki.
 
Przystępując do Stowarzyszenia, miasto Bytom chce nie tylko zaangażować się w promocję tej atrakcji turystycznej, ale też wykorzystać potencjał, jakim jest wpisanie kopalni srebra w Tarnowskich Górach i rezerwatu „Segiet” na światową listę dziedzictwa UNESCO. Kolej wąskotorowa przebiega w pobliżu terenów wpisanych do UNESCO, a lokalizacja stacji kolejowych umożliwia miłośnikom przyrody oraz odkrywania podziemnych przygód szybki dojazd malowniczymi zakątkami naszego miasta.
- Chcemy wykorzystać potencjał, jakim dysponuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa. Będziemy starać się wspierać Stowarzyszenie zarówno finansowo, jak również merytorycznie, uczestnicząc w projektach i przedsięwzięciach mających na celu promocję kolei wąskotorowej oraz poprawę jej infrastruktury - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
 
Od 2019 r. miasto Bytom zwiększyło wydatki inwestycyjne na Górnośląską Kolej Wąskotorową. W 2020 r. Zrealizowany został remont 1160 metrów linii kolei wąskotorowej, którą kursuje Górnośląska Kolej Wąskotorowa łącząca Bytom z zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim. W ramach zrealizowanych prac wykonawca zmodernizował torowisko wąskotorowe w okolicach stacji Bytom Karb Wąskotorowy, Bytom Północny oraz w rejonie Dąbrowy Miejskiej. Zdemontowane zostały stare podkłady i tory kolejowe, a następnie wykonano nowe podbudowy z kruszywa oraz położono nowe podkłady i tory kolejowe. Koszt całej inwestycji wyniósł 834 tys. zł, z czego 769 tys. zł to dofinansowanie z Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
 
W 2020 roku oprócz remontu torów kolejowych, władze miasta dofinansowały również Górnośląską Kolej Wąskotorową kwotą blisko 399 tys. zł, tym samym tylko w 2020 roku łącznie z remontem torowiska kolejowego gmina Bytom wspólnie z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią przekazały łącznie ponad 1,2 mln zł.
 
Turystyczna kolejka wąskotorowa jest najstarszą na świecie czynną koleją wąskotorową, a jej początki sięgają 1853 roku. Dla mieszkańców Bytomia, ale zwłaszcza turystów odwiedzających nasze miasto jest to jedna z największych atrakcji. Kolejka wąskotorowa łączy Bytom z rezerwatem przyrody „Segiet” oraz ośrodkiem sportowym „Sport Dolina” w Bytomiu - Suchej Górze, kopalnią srebra w Tarnowskich Górach, a także zalewem Nakło-Chechło w Miasteczku Śląskim.
 
W sumie trasa kolei ma 21 km, a wąskotorówka zatrzymuje się na dziesięciu stacjach, mijając po drodze zabytkową Elektrociepłownie w Bytomiu - Szombierkach, a także lokomotywownie w Bytomiu - Karbiu, gdzie można zobaczyć zabytkowe parowozy, wagony wąskotorowe oraz tzw. Salonkę z 1912 roku.
 
W ubiegłym roku Górnośląska Kolej Wąskotorowa przewiozła łącznie ponad 19,6 tys. osób.
 
Źródło: UM Bytom
Fot.: M. Senderowski