WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.08.2021Gliwicki Budżet Obywatelski. Wszystko w rękach gliwiczan!

Zbliża się jeden z najważniejszych etapów procedury Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego. Od 25 sierpnia do 15 września będziemy mogli głosować na projekty zaproponowane przez mieszkańców, które zostaną zrealizowane w 2022 roku.

 
Zakwalifikowane do głosowania przedsięwzięcia poznaliśmy pod koniec lipca. Wspólnie zdecydujemy, które zwyciężą i zmienią Gliwice – nasze otoczenie, społeczność – na lepsze.
 
Wykaz projektów zakwalifikowanych do głosowania został opublikowany na stronie  internetowej Gliwice.eu w dziale „Gliwicki Budżet Obywatelski”, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego oraz na stronie Centrum 3.0 (gods.gliwice.pl), które koordynuje procedurę.
 
Gliwiczanie będą mogli wybierać spośród 175 projektów, w tym 165 zadań dzielnicowych oraz 10 zadań ogólnomiejskich.
 
Każdy mieszkaniec Gliwic będzie mógł oddać jeden głos na zadanie ogólnomiejskie i jeden głos na zadanie dzielnicowe.  Głosować można z domu, korzystając z elektronicznego formularza na stronie gbo.gliwice.eu. Nadal jednak funkcjonuje sposób tradycyjny – głos można oddać również w formie papierowej. Formularze papierowe będą do pobrania w Urzędzie Miejskim w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa 21 oraz w filii przy ul. Jasnej 31A, jak również w Centrum 3.0 – Gliwickim Ośrodku Działań Społecznych przy ul. Zwycięstwa 1, ul. Jagiellońskiej 21 oraz ul. Studziennej 6.  Uwaga! Elektroniczny formularz do głosowania oraz papierowe formularze dostępne bedą od 25 sierpnia.
 
Osoby, które nie mają dostępu do internetu, będą mogły odwiedzić specjalne punkty znajdujące się w wybranych gliwickich bibliotekach. Tam także będą mogły elektronicznie oddać swój głos. Specjalnie przygotowane punkty będą czynne przez cały okres głosowania, od 25 sierpnia do 15 września, w godzinach otwarcia danej filii MBP.
 
Podczas ustalania wyników głosowania pod uwagę będą brane projekty, które uzyskają poparcie co najmniej 30 głosujących w przypadku projektów dzielnicowych oraz 500 głosujących w przypadku projektów ogólnomiejskich. W trakcie całego głosowania na stronie internetowej Gliwice.eu będzie udostępniana na bieżąco uaktualniana liczba oddanych głosów.
 
W tegorocznym naborze wniosków, który trwał od 1 do 19 marca, zgłoszono 325 propozycji zadań (314 zadań dzielnicowych oraz 11 ogólnomiejskich). Najwięcej projektów  dzielnicowych wpłynęło z Sośnicy (34 wnioski), następnie z dzielnic: Sikornik (25 wniosków), Wójtowa Wieś (23 wnioski), Łabędy (22 wnioski), Śródmieście (21 wniosków). Wnioski zostały poddane ocenie formalnej i merytorycznej, w wyniku której pod głosowanie skierowano wspomniane 175 wniosków.
 
Wiemy, że to działa!
 
W ubiegłorocznym Gliwickim Budżecie Obywatelskim mieszkańcy chętnie oddawali głosy na inwestycje dotyczące m.in. infrastruktury sportowej, zieleni miejskiej czy remontów dróg i chodników. Dzisiaj korzystamy już ze zrealizowanych projektów. Popularnością cieszyły się także zadania z dziedziny kultury i ekologii – potańcówki dla seniorów z dzielnicy Szobiszowice czy warsztaty pielęgnacji zieleni. Te projekty dzieją się aktualnie. To wszystko jest realizowane w tym roku, na naszych oczach, a świadectwem skuteczności Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego są opinie mieszkańców, bezpośrednich odbiorców działań, które spływają do Centrum 3.0, a także ich  zaangażowanie jako uczestników licznych spotkań, warsztatów, zajęć sportowych.
 
Zapraszamy do udziału w głosowaniu i zachęcamy do konsultacji osobistych i telefonicznych z pracownikami Centrum 3.0. Zespół ds. GBO działa w filii przy ul. Jagiellońskiej 21 w Gliwicach (e-mail: gbo@gods.gliwice.pl, tel. 32/238-24-55, 734-150-808). DecydujMY!
 
 
Źródło: UM Gliwice