WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

07.09.2021Czyste powietrze nad Gliwicami

Nawet 36 tys. zł wsparcia można uzyskać z „Czystego Powietrza nad Gliwicami” – nowego miejskiego programu dotacyjnego realizowanego w ramach unijnego konkursu. Dofinansowanie jest przeznaczone dla właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych w Gliwicach, którzy zdecydują się zastąpić nieekologiczne źródło ogrzewania ciepłem z sieci PEC, a w przypadku, gdy jest to technicznie niemożliwe (bądź nieuzasadnione ekonomicznie), ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub pompą ciepła.
 
Warto się pospieszyć i jak najszybciej złożyć dokumenty (najlepiej online poprzez stronę niskaemisja.pl/gliwice/), bo nabór wniosków potrwa tylko do 30 września do północy, a kolejność zgłoszeń może okazać się decydująca!
Smog od lat jest na celowniku Gliwic, które z racji swego położenia długo plasowały się w grupie najbardziej zanieczyszczonych miast Polski. Warte dziesiątki milionów złotych kompleksowe działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji przynoszą jednak efekty. Jakość gliwickiego powietrza poprawia się – choć z pewnością w tej ważnej kwestii wiele jest jeszcze do zrobienia. Najnowsza propozycja to program dotacyjny „Czyste Powietrze nad Gliwicami” w ramach unijnego konkursu, do którego nabór trwa od 9 sierpnia do 30 września na stronie http://niskaemisja.pl/gliwice/
– Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed naszym miastem są działania na rzecz poprawy  jakości powietrza. Od 24 lat wspieramy mieszkańców w inwestycjach zmiany systemów grzewczych na ekologiczne i kładziemy bardzo duży nacisk na popularyzację tego zagadnienia. Aby przyspieszyć usuwanie przestarzałych palenisk węglowych z mieszkań i domów, i jeszcze bardziej zachęcić gliwiczan do tego typu działań, wprowadziliśmy już ważne zmiany do regulaminów udzielania miejskich dotacji, uruchomiliśmy w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej punkt wypełniania i przyjmowania wniosków do rządowego programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miejskim, a teraz gorąco zachęcamy do korzystania z możliwości wsparcia finansowego, jakie daje nowy program dotacyjny. Czas na składanie wniosków jest relatywnie krótki, bo tylko do końca września. Warto jednak pamiętać, że terminy likwidacji poszczególnych rodzajów kopciuchów wymienionych w śląskiej uchwale antysmogowej nieuchronnie się zbliżają, grożąc uchylającym się od tego obowiązku poważnymi konsekwencjami i karami finansowymi! – podkreśla prezydent GliwicAdam Neumann.
 
 
PAMIĘTAJ! MUSISZ WYMIENIĆ:
 
► do 1 stycznia 2022 r. – kotły węglowe, wyprodukowane przed 2007 r.
 
► do 1 stycznia 2024 r. – kotły węglowe wyprodukowane pomiędzy 2007 a 2012 r.
 
► do 1 stycznia 2026 r. – kotły wyprodukowane po 2012 roku, włączone do eksploatacji przed 1 września 2017 r.
 
► jeśli Twój kocioł spełnia wymagania dla klasy III lub IV normy kotłowej, masz czas na wymianę do 1 stycznia 2028 r.
 
► piece kaflowe, kuchnie węglowe, kominki i piecyki typu koza muszą być usunięte do 1 stycznia 2023 r.
 
 
CZYSTE POWIETRZE NAD GLIWICAMI – ZASADY
KTO MOŻE STARAĆ SIĘ O DOTACJĘ?
 
Każdy właściciel, współwłaściciel lub użytkownik wieczysty budynku jednorodzinnego w Gliwicach, który posiada i chce zlikwidować:
 
kocioł węglowy klasy 3 według normy PN-EN 303- 5:2012,
źródło ciepła na paliwo stałe klasy 4 według normy PN-EN 303-5:20212,
urządzenie bezklasowe służące jako podstawowe źródło ciepła w budynku jednorodzinnym.
NA CO?
 
Dofinansowanie można uzyskać na likwidację wymienionego wyżej nieekologicznego źródła ogrzewania i zastąpienie go ciepłem systemowym poprzez przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. Gdy nie ma technicznych możliwości podłączenia lub gdy podłączenie nie jest uzasadnione ekonomicznie do końca 2023 roku, należy zainstalować ogrzewanie elektryczne, kondensacyjny kocioł gazowy, pompę ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze bądź gruntową pompę ciepła.
 
Uwaga! Inwestycje będą mogły być rozpoczęte dopiero po  zawarciu umowy mieszkańca z miastem!
 
ILE MOŻNA ZYSKAĆ?
 
do 13,5 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowanych inwestycji) w przypadku montażu: węzła cieplnego wykorzystującego czynnik grzewczy z sieci ciepłowniczej, ogrzewania elektrycznego wykorzystującego energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej lub kotła gazowego;
do 27 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu pompy ciepła powietrze – woda lub powietrze – powietrze do ogrzewania budynku;
do 36 tys. zł (maksymalnie 90% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) w przypadku montażu gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku.
Zasadniczo wnioskodawca może łączyć dotację z innymi środkami z zastrzeżeniem, że łączne dofinansowanie nie może przekroczyć 100% poniesionych kosztów inwestycji,
 
ALE
 
nie może łączyć tej dotacji z dotacjami bużetowymi miasta do zmiany systemów ogrzewania i OZE!
 
DO KIEDY SIĘ ZGŁASZAĆ?
 
Do 30 września do godz. 23.59. Listy podstawowa i rezerwowa zakwalifikowanych do programu zostaną ogłoszone do 45 dni od dnia zakończenia naboru.
 
JAKIE DOKUMENTY ZŁOŻYĆ?
 
Wniosek o udział w projekcie wraz z załącznikami wymienionymi na stronie niskaemisja.pl/gliwice/
 
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
 
w wersji elektronicznej: www.niskaemisja.pl/link/gliwicewniosek  (Uwaga! Dodatkowo po złożeniu wniosku w wersji elektronicznej każdy mieszkaniec otrzyma powiadomienie na podany adres e-mail, ze wskazaniem adresu do wysyłki podpisanego, wydrukowanego wniosku wraz z załącznikami – pocztą lub za pomocą platformy ePUAP),
warunkowo – gdy nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji elektronicznej – w wersji papierowej.
 
O CZYM PAMIĘTAĆ?
można złożyć jeden wniosek, dotyczący jednego jednorodzinnego budynku mieszkalnego,
zalecane jest złożenie wniosku w wersji elektronicznej,
po złożeniu wniosku nie będzie możliwości zmiany zakresu inwestycji,
w ramach projektu wymianie podlegają jedynie kotły na paliwa stałe, nie będą kwalifikowane inwestycje w budynkach, w których likwidowany będzie inny rodzaj źródła ogrzewania,
wniosek, który nie spełni kryterium formalnego nie będzie podlegał ocenie,
planowany termin rozstrzygnięcia konkursu przez Urząd Marszałkowski – maj 2022 r.
 
SZERSZE INFORMACJE:
 
Infolinia operatora programu dla mieszkańców: tel. 721-747-447, 693-551-490, e-mail: gliwice@niskaemisja.pl
fot. Mosquidron
żródło:www.gliwice.eu