WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

29.03.2021Czasowe ograniczenie obsługi w Referacie Rejestracji Pojazdów w Gliwicach

Z uwagi na liczne zachorowania na COVID-19 wśród pracowników Referatu Rejestracji Pojazdów Wydziału Komunikacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach. osobiste załatwienie sprawy może być utrudnione lub niemożliwe.


Obsługiwane będą wyłącznie osoby, które zarezerwowały wizytę w systemie elektronicznym i posiadają kod rezerwacji. Pozostałe osoby  mogą załatwić sprawę za pośrednictwem poczty elektronicznej km@um.gliwice.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP, operatora pocztowego lub Biura Podawczego Urzędu Miejskiego w Gliwicach (wejście od strony ul. Wyszyńskiego).

Klienci, którzy zakupili pojazd już zarejestrowany w kraju proszeni są o przesłanie drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną lub złożenie w Biurze Podawczym zawiadomienia o nabyciu pojazdu wraz z kopią dowodu zakupu (https://bip.gliwice.eu/zawiadomienie-o-nabyciu-pojazdu). Złożenie zawiadomienia w terminie 30 dni od dnia zakupu pojazdu  pozwoli uniknąć kary pieniężnej, a rejestracji pojazdu można dokonać w późniejszym terminie.

Utrudnienia mogą również pojawić się w obsłudze telefonicznej.  Informacje o dokumentach niezbędnych do załatwienia sprawy oraz aktualnych zasadach obsługi można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz na stronie rezerwacjakm.gliwice.eu.

fot. Pixabay
źródło:www.gliwice.eu