WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.09.2021Czas na nowoczesny szpital w Gliwicach

Przygotowania do budowy nowego szpitala w Gliwicach zmierzają do finału. Powstanie obiekt na miarę XXI wieku, w którym stworzone zostaną komfortowe warunki leczenia pacjentów.
 
Finalizowane są prace projektowe  – miasto otrzymało już całą dokumentację, która jest teraz szczegółowo weryfikowana. Złożone są wszystkie wnioski o wydanie pozwoleń budowlanych. W najbliższych miesiącach może zostać ogłoszony przetarg, w wyniku którego wyłoniony zostanie wykonawca robót. Budowa szpitala ma ruszyć w przyszłym roku.
 
Budowa nowego szpitala to obecnie kluczowa inwestycja dla Gliwic
 
Obiekt powstanie przy ul. Kujawskiej, w sąsiedztwie ulic Ceglarskiej i Pocztowej. To bardzo dobra lokalizacja, która umożliwi szybki i komfortowy dojazd z różnych części Gliwic, a także z Drogowej Trasy Średnicowej i skrzyżowania autostrad A1 i A4 na węźle Gliwice Sośnica.
– Długo przygotowywaliśmy się do tej inwestycji. Konsultowaliśmy jej założenia z wieloma środowiskami, m.in. medycznym oraz projektantami. Zależało nam na tym, aby doprecyzować różnorodne aspekty przedsięwzięcia tak, aby szpital był jak najlepiej dostosowany do współczesnych wymogów i uwzględniał w jak największym stopniu wyzwania, przed jakimi staje sektor medyczny i służba zdrowia. Duże znaczenie miały m.in. doświadczenia związane z walką z pandemią. Staraliśmy się równocześnie kroić inwestycję na miarę miasta oraz zabezpieczyć możliwość rozwoju placówki w przyszłości i jej ewentualnej rozbudowy – mówi Mariusz Śpiewok, zastępca prezydenta Gliwic nadzorujący prace nad realizacją nowego szpitala.  
 
W obiekcie działać ma 12 oddziałów szpitalnych
 
Budynek, projektowany przez gdańską firmę Industria Project, powstał na planie litery H. Zaplanowano w nim 5 kondygnacji, a na dachu lądowisko dla śmigłowców medycznych. W poszczególnych segmentach szpitala działać może 12 oddziałów: chorób wewnętrznych z pododdziałem nefrologicznym, chirurgii ogólnej z pododdziałem chirurgii naczyń, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, pediatrii, chirurgii dziecięcej, okulistyki, urologii, anestezjologii i intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci, neurologiczny i udarowy, rehabilitacji. Na oddziałach przewidziano miejsce na 356 łóżek dla pacjentów w pokojach jedno- i dwuosobowych.
 
W szpitalu zaprojektowano nowoczesny SOR – na parterze, z izbą przyjęć, w tym 10-stanowiskowy obszar tzw. triagu umożliwiający wstępną ocenę stanu pacjenta, obszar resuscytacyjno-zabiegowy z salą zabiegową, dwoma salami resuscytacyjno-zabiegowymi i salą intensywnej terapii, a także obszar konsultacyjny z gabinetami dla dzieci i dorosłych. Obok znalazło się miejsce na działy diagnostyczno-zabiegowe: dwie pracownie tomografii komputerowej, dwie pracownie RTG i pracownię rezonansu magnetycznego. Na pierwszym piętrze bezpośrednio nad SOR przewidziano zespół bloków operacyjnych.
 
Szeroką ofertę leczenia uzupełnią przyszpitalne poradnie
 
W nowym obiekcie zaplanowano także działy diagnostyczno-zabiegowe (stacja dializ, zakład diagnostyki obrazowej, pracownia endoskopii, pracownia hemodynamiki i elektrofizjologii, laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, bank krwi, zakład rehabilitacji, pracownia kardiometrii) i tzw. działy wspólne (centralna sterylizatornia, centralna dezynfekatornia, centralny magazyn gazów medycznych, apteka szpitalna, pomieszczenia komercyjne typu: bufet, sklep, apteka przyszpitalna).
 
Projekt objął także pomieszczenia dla zespołu poradni przyszpitalnych z 31 gabinetami – podstawowej opieki zdrowotnej, opieki nocnej i świątecznej, chirurgicznej ogólnej, dziecięcej i urazowo-ortopedycznej, dermatologicznej, urologicznej, diabetologicznej, nefrologicznej, endokrynologicznej, gastroenterologicznej, kardiologicznej, reumatologicznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej, zdrowia psychicznego, okulistycznej, psychologicznej, pediatrycznej, medycyny pracy, żywienia, chirurgii naczyniowej.
 
Powierzchnia szpitala to około 57 tys. m2, jest także rezerwa pod budowę dodatkowego segmentu. Z myślą o pacjentach i odwiedzających zaprojektowano przy obiekcie strefę relaksu – mały park od strony ul. Kujawskiej, a dla najmłodszych plac zabaw i teren rekreacyjno-sportowy. Dla zmotoryzowanych przewidziano ponad 350 miejsc parkingowych.
 
Miasto będzie się starać o dofinansowanie inwestycji
 
Dzięki nowej placówce komfort leczenia pacjentów i pobytu w Szpitalu Miejskim w Gliwicach zdecydowanie się poprawi. Choć czasy są trudne, a inwestycja bardzo kosztowna, władze samorządowe są zdeterminowane, aby ją zrealizować. Miasto będzie się starało pozyskać na budowę szpitala dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych. W razie konieczności gotowe jest sfinansować budowę szpitala samodzielnie. Wówczas niewykluczona jest jednak realizacja etapowa.
– Sytuacja na rynku usług i materiałów budowlanych jest niestabilna, inflacja jest wysoka, ceny szaleją, trudno w tym momencie stwierdzić, co będzie za rok. Dlatego musimy przewidywać różne scenariusze i planować rozsądnie. Przetarg na budowę szpitala powinien uwzględniać zakres podstawowy zadania – do realizacji w pierwszej kolejności – i  możliwe opcje dodatkowe, które – jeśli nie wystarczy planowanych środków finansowych – mogą zostać wykonane później. Najważniejsze jest przeniesienie do nowego obiektu dotychczasowej działalności Szpitala Miejskiego. Oczywiście, jeśli uzyskamy solidne zewnętrzne wsparcie finansowe, to zadanie będzie można realizować od razu w pełnym zakresie. Ostatnie czasy pokazały dobitnie, że wieloobszarowe działania na rzecz zdrowia to sprawa priorytetowa – podkreśla Mariusz Śpiewok.  
 
 
Wizualizacja:INDUSTRIA
żródło:www.gliwice.eu