WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

23.07.2021Cieszyn: ulica Kolejowa będzie przejezdna dopiero za około miesiąc!

Przypomnijmy, to pokłosie zapadnięcia się nawierchni 19. lipca br.
 
W drodze powstała wyrwa o wielkości około 3 x 6 m i głębokości około 6 m. Część kolektora kanalizacji ogólnospławnej o wymiarach 600/900 mm została prawdopodobnie uszkodzona w wyniku intensywnych opadów deszczu, podczas których nastąpiło częściowe wypłukanie podbudowy drogi.
 
Jak informują władze Cieszyna, aktualnie wyrwa w drodze została wygrodzona i zabezpieczona. Fragment ulicy Kolejowej na wysokości stacji paliw został zamknięty dla ruchu do odwołania oraz wyznaczono objazdy.
 
Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie, jako eksploatujący kanalizację miejską, niezwłocznie podjął działania związane z usuwaniem skutków awarii. 
 
W pierwszej kolejności wykonano inspekcję pozostałej części kolektora, w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia ewentualnych dalszych uszkodzeń. Zamówiono konieczne materiały oraz organizowany jest niezbędny specjalistyczny sprzęt do usunięcia awarii. 
 
Zgodnie z informacją wykonawcy robót, po otrzymaniu zamówionych już materiałów budowlanych, w poniedziałek 26 lipca zostaną rozpoczęte prace związane z usunięciem skutków awarii, tj. odbudowa kolektora kanalizacji, zagęszczanie i odbudowa podbudowy drogi oraz wykonywanie nowej nawierzchni jezdni. Obecnie, najważniejsze działania, które zostały podjęte to zabezpieczenie obrzeży wyrwy przed dalszym jej osuwaniem się.
 
Prace realizowane będą przez jedną brygadę, co wynika ze specyfiki prowadzonych robót i dbałością o zachowanie najwyższych standardów jakości. Awaria zlokalizowana jest w miejscu, gdzie funkcjonują ponad 100-letnie kanały betonowe. Pełny zakres prac koniecznych do wykonania poznamy dopiero po rozpoczęciu prac ziemnych. W dalszym etapie, po usunięciu awarii, kanał zostanie oczyszczony z osuniętego gruzu i materiału pochodzącego z podbudowy drogi. Ostatnim etapem prac będzie zasypanie wyrwy i odbudowa zapadniętego odcinka drogi.
 
Z uwagi na duże zagłębienie kanału oraz skomplikowane i trudne do wykonania roboty, szacuje się, że prace remontowe mogą potrwać nawet miesiąc. Precyzyjne wskazanie terminu zakończenia prac i przywrócenia ruchu drogowego będzie możliwe po pełnym odkryciu uszkodzonego kolektora co możliwe jest tylko przy użyciu specjalistycznego sprzętu. 
 
Obecnie służby miejskie czekają na dostawę rur o długości 2,5m każda, dodatkowo planowany jest montaż dwóch studni.
 
Kanalizacja sanitarna jest sprawna, na czas prac nie jest planowane wyłączanie tego odcinka z obiegu.
 
Władze Cieszyna proszą o zachowanie ostrożności w tym rejonie.
 
Źródło: na podstawie materiałów prasowych UM Cieszyn