WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

13.05.2021Bytom: niebezpieczne odpady z terenu w Łagiewnikach mają zostać wywiezione i zutylizowane!

Ponad 360 ton niebezpiecznych odpadów porzuconych przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu-Łagiewnikach zostanie usuniętych i zutylizowanych do końca 2021 roku.
 
W ubiegłym roku miasto pozyskało dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na usunięcie toksycznych odpadów. Teraz Wydział Inżynierii Środowiska Urzędu Miejskiego w Bytomiu ogłosił konsultacje rynkowe, których celem jest przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie podmiotu, który usunie i zutylizuje niebezpieczne odpady.
- Nasza determinacja i zaangażowanie w walce z nielegalnymi odpadami nie słabnie. Przykładem takich działań jest walka o usunięcie odpadów przy ul. Szyby Rycerskie 8. Pozyskaliśmy ponad 3 mln zł dotacji na usunięcie niebezpiecznych odpadów przy ul. Szyby Rycerskie, teraz poszukujemy podmiotu, który usunie i zutylizuje porzucone w 2018 r. na terenie Bytomia odpady - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.
 
Ponad 360 ton niebezpiecznych odpadów do usunięcia i utylizacji
 
Niebezpieczne odpady przy ul. Szyby Rycerskie 8 w Łagiewnikach zostały ujawnione podczas kontroli w grudniu 2018 roku. Na działce znajduje się około pół tysiąca pojemników, beczek i puszek, w których znajdują się między innymi: opady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania barwników, tłuszczów, farmaceutyków, farb, lakierów, farb drukarskich oraz rozpuszczalników, chłodziw oraz oleje odpadowe i ciekłe.
- Dla tego terenu nigdy nie było wydanej decyzji dotyczącej gospodarowania odpadami. Ujawnione odpady w Łagiewnikach stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, dlatego cieszę się, że udało się nam pozyskać tak duże dofinansowanie, dzięki któremu możliwe będzie usunięcie i utylizacja porzuconych tam toksycznych substancji - mówi Waldemar Gawron, zastępca prezydenta Bytomia.
 
Konsultacje rynkowe w sprawie usunięcia niebezpiecznych odpadów z Łagiewnik
 
Przeprowadzenie konsultacji rynkowych to kolejny etap na drodze do usunięcia niebezpiecznych odpadów. Ich celem jest dokonanie rozpoznania rzeczowo-finansowego, które umożliwi z kolei ogłoszenie przetargu nieograniczonego, celem wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za usunięcie i utylizację porzuconych odpadów przy ul. Szyby Rycerskie 8 w Bytomiu-Łagiewnikach.
- Powołana przez prezydenta Bytomia Komisja od wielu miesięcy prowadzi intensywne prace mające na celu wyłonienie wykonawcy. Chcemy w najbliższych dwóch miesiącach wyłonić wykonawcę, który do końca 2021 roku posprząta tereny przy ul. Szyby Rycerskie, usuwając z niego odpady sklasyfikowane jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne - mówi Wojciech Bryś, naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska UM w Bytomiu.
 
Warto podkreślić, że zgodnie z harmonogramem konsultacji rynkowych, potrwają one co najmniej do 10 czerwca. Po ich przeprowadzeniu będzie możliwe ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania „Usunięcie i utylizacja odpadów niebezpiecznych porzuconych przy ul. Szyby Rycerskie w Bytomiu”.
 
Źródło: UM Bytom
Fot.: Hubert Klimek