WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

15.06.2021Bytom: na drogach ma być bezpieczniej!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów odświeża oznakowanie poziome na jezdniach na terenie całego miasta. Odnowione zostaną między innymi przejścia dla pieszych, linie segregacyjne przerywane i ciągłe, powierzchnie wyłączone z ruchu. 
 
W pierwszej kolejności MZDiM będzie realizował odnowę oznakowania przejść dla pieszych na wszystkich kategoriach dróg. W dalszym etapie zostaną zlecone prace dotyczące odnowy oznakowania ciągów drogowych, czyli linii segregacyjnych przerywanych i ciągłych, powierzchni wyłączonych z ruchu, strzałek oraz linii poziomych na wlotach podporządkowanych. Malowanie związane z odnową przejść dla pieszych powinno zostać wykonane najpóźniej do końca lipca, natomiast odnowa ciągów na drogach krajowych do połowy sierpnia.
 
MZDiM przeprowadzi także prace dotyczące malowania w związku z rozszerzeniem strefy płatnego parkowania na ul. Matejki, Sokoła, Chrzanowskiego i Batorego, gdzie między innymi zostaną namalowane linie wyznaczające stanowiska i pasy postojowe oraz powierzchnie wyłączone z ruchu. Prace związane z rozszerzeniem SPP mają zakończyć się pod koniec czerwca, a związane z odnową istniejącej SPP do końca sierpnia.
 
Poza odświeżaniem istniejącego oznakowania wykonawca będzie wprowadzał na bieżąco potrzebne zmiany na jezdniach zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi  projektami organizacji ruchu.
 
Miasto przeznaczy na realizację prac ponad 365 tys. złotych.
 
Źródło: UM Bytom