WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Weekend z Radiem FEST

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

11.08.2021Bytom: Katowicka do naprawy!

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu zlecił wykonawcy budowy nowego torowiska tramwajowego w ul. Katowickiej usunięcie gwarancyjne spękanych i kruszących się granitowych płyt torowych. 
 
Wykonawca czeka obecnie na wyniki ekspertyzy technicznej, która wskaże nie tylko jakie są przyczyny powstania spękań, odspojeń oraz kruszenia się płyt granitowych, ale również pozwoli wyeliminować problem w przyszłości.
- Podczas wizji lokalnej na ul. Katowickiej z udziałem wykonawcy zostały wskazane uszkodzenia w płytach granitowych. Uszkodzenia pojawiły się na krawędziach płyt, widoczne są także liczne spękania, wykruszenia, a także odspojenie części płyt od podłoża - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Wykonawca zobowiązał się, że po otrzymaniu ekspertyzy dokona gwarancyjnej naprawy i wymieni uszkodzone płyty oraz wdroży nowe rozwiązania, które pozwolą w przyszłości uniknąć podobnych zdarzeń - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.
 
Przypomnimy, że we wrześniu 2019 roku po modernizacji torowiska tramwajowego na ul. Katowickiej przywrócono ruch tramwajów, zaś drogę dopuszczono do ruchu kołowego pod koniec grudnia tego samego roku. W ostatnim czasie mieszkańcy zwracali jednak uwagę na zwiększony hałas poruszających się samochodów i tramwajów, a także pojawiające się spękania. Wizja lokalna na ul. Katowickiej potwierdziła nie tylko pęknięcia, odpryski na płytach, odspojenia od podłoża, ale także pojawiający się biały pył, który jest skutkiem ścierania się pracujących pod naciskiem płyt.
 
Wykonawca dokona naprawy gwarancyjnej uszkodzonych płyt na ul. Katowickiej
 
Przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przekazali już swoje uwagi wykonawcy. Ten po otrzymaniu ekspertyzy przystąpi niezwłocznie do prac gwarancyjnych, wymieniając uszkodzone płyty torowe, a także uzupełni do wysokości płyt materiał zalewowy na dylatacjach.
 
Warto dodać, że na prośbę mieszkańców, prezydent zwrócił się z prośbą o kontrolę prędkości przejazdu tramwajów przy ul. Katowickiej do policji i spółki Tramwaje Śląskie.
 
Źródło: UM Bytom