WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

26.07.2021Bytom: Głęboka, Katowicka i Matejki od nowa - umowa na dofinansowanie rewitalizacji podpisana!

4 mln 930 tys. zł dofinansowania trafi do Bytomia na realizację projektu Rewitalizacji podobszaru 10 - kwartału ulic: Głębokiej, Matejki, Katowickiej. Miasto podpisało już umowę z Zarządem Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji tego przedsięwzięcia.
 
Przypomnijmy, że projekt rewitalizacji, który obejmuje kwartał śródmiejskich ulic: Głębokiej, Matejki, Katowickiej to projekt z listy uzupełniającej do zaktualizowanego Gminnego Programu Rewitalizacji w Bytomiu. 
- To jeden z tych projektów, w którym swój udział mają sami mieszkańcy Bytomia. Kiedy aktualizowaliśmy GPR, spotkaliśmy się z dużym zaangażowaniem m.in. wspólnot mieszkaniowych, które złożyły swoje fiszki projektowe. Dzięki temu ten ważny dla wizerunku miasta fragment Śródmieścia zyska nowe oblicze - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.
 
W ramach projektu wyremontowane zostaną części wspólne budynków wspólnot mieszkaniowych oraz zagospodarowanie przestrzeni przynależnej do wspólnot Głębokiej 1, 3, 5a, Katowickiej 61, Matejki 31, 33, 35, 37, 41.
- W budynku wspólnoty mieszkaniowej Katowickiej 32 planowana jest rozbiórka zniszczonej oficyny i zagospodarowanie przestrzeni przynależnej  po oficynach oraz remont części wspólnej - mówi Andrzej Maciak, prezes ZBM-TBS Sp. z o.o.
 
Projekt zakłada także zagospodarowanie zieleni, nasadzenia roślin, postawienie elementów małej architektury, oświetlenie terenu, wykonanie placu zabaw oraz placyku gospodarczego. Wartość całkowita projektu to 6 mln 762 tys. zł. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to koniec 2022 r.
 
Projekt wprowadzony do Gminnego Programu Rewitalizacji w 2019 roku, jest finansowany w ramach RPO WSL na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10 Rewitalizacja oraz Infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie: 10.3 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych, Poddziałanie:10.3. 4 Rewitalizacja Obszarów Zdegradowanych-OSI.
 
Źródło: UM Bytom