WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

22.02.2021Budowa Centrum Przesiadkowego w Gliwicach. Uwaga, zmiany przy ul. Tarnogórskiej

Rozpoczęła się przebudowa odcinka ul. Tarnogórskiej. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami, które potrwają do końca roku. Prace przy przebudowie ul. Tarnogórskiej związane są z budową Centrum Przesiadkowego i obejmą fragment od ul. Kolberga do ul. Witkiewicza.

Zmiany organizacji ruchu w tym rejonie początkowo miały obowiązywać od 15 lutego. Ze względu na trudne warunki pogodowe wykonawca, PRUiM S.A., powiadomił o przesunięciu prac o tydzień. Po ich zakończeniu ul. Tarnogórska zyska nową konstrukcję nawierzchni, nowe oświetlenie, a pozostała istniejąca infrastruktura podziemna zostanie przebudowana. Na wjeździe do Centrum Przesiadkowego wykonane zostanie  skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W ciągu ul. Tarnogórskiej zostaną także wykonane zatoki postojowe oraz ciągi pieszo-rowerowe i rowerowe, stanowiące kontynuację dróg, które zostaną wybudowane na obszarze Centrum Przesiadkowego.

Uwaga kierowcy i pasażerowie

Na czas robót na odcinku ul. Tarnogórskiej od ul. Kolberga do Witkiewicza wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, a ruch pieszych będzie odbywał się chodnikiem tylko po jednej stronie ulicy. Objazdy zostaną poprowadzone ul. Witkiewicza (która na czas prac stanie się ulicą jednokierunkową) i ul. Opolską. Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A. uczula kierowców, by zachowali ostrożności i zwracali uwagę na oznakowanie tymczasowe. Jeśli harmonogram prac zostanie poprowadzony zgodnie z planem przebudowa powinna zakończyć się pod koniec 2021 r.

W związku z przebudową ul. Tarnogórskiej, na odcinku od ul. Witkiewicza do Kolberga wprowadzone zostaną objazdowe trasy dla linii 57, 80, 112, 156, 187, 259, 280, 288 i 617. Autobusy linii nr 156, 259, 280 i 617 jadąc w kierunku Zabrza, po obsłudze przystanku „Gliwice Plac Piastów 6” pojadą ulicami: Piwną, Tarnogórską, Witkiewicza i Opolską, gdzie na przystanku „Gliwice Opolska” włączą się na stałą trasę przejazdu. W przeciwnym kierunku trasa linii nie ulegnie zmianie.

Autobusy linii nr 57, 80, 112, 187 i 288 jadące w kierunku Tarnowskich Gór, po obsłudze przystanku „Gliwice Piwna” pojadą ulicami: Piwną, Tarnogórską, Witkiewicza, Opolską i znów Tarnogórską, gdzie włączą do stałej trasy przejazdu przy przystanku „Gliwice Tarnogórska”. W przeciwnym kierunku trasa linii nie ulegnie zmianie.

Przebudowa ul. Tarnogórskiej jest związana z budową Centrum Przesiadkowego

Centrum Przesiadkowe skupi po północnej stronie dworca PKP wszystkie środki transportu miejskiego, wpłynie na poprawę komfortu i jakości podróży mieszkańców całego regionu, zwiększy też bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i kierowców.

Budowa idzie pełną parą. Gotowa jest już konstrukcja podziemna budynku służącego obsłudze pasażerów. Trwają też intensywne prace przy budowie przejścia podziemnego, które umożliwi przejście do dworca PKP. W toku są roboty ziemne pod budowę dróg wewnętrznych oraz roboty związane z zewnętrzną infrastrukturą podziemną (kanalizacją deszczową, sanitarną, siecią wodociągową, telekomunikacyjną i elektryczną). Wykonawca rozpoczął też wykonywanie  fundamentów pod zadaszenia Centrum Przesiadkowego, przebudowę istniejącego tunelu  oraz przygotowania pod budowę murów oporowych od strony ul. Kolberga. Inwestycję realizuje konsorcjum firm: Mostostal Zabrze Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA i Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów SA. Koszt prac to około 184 mln zł. Na ten cel ze środków unijnych pozyskano 129,5 mln zł. Powinny zakończyć się pod koniec sierpnia 2022 r.

Przebudowany zostanie układ drogowy po południowej stronie dworca. Ruszyły już prace przygotowawcze i rozbiórkowe. Następnie przyjdzie czas na zmiany w organizacji ruchu polegające na zamknięciu ulic Okopowej i Na Piasku.

Inwestycja po południowej stronie dworca gruntownie zmieni wygląd śródmieścia Gliwic tworząc wraz z Centrum Przesiadkowym przyjazną i funkcjonalną przestrzeń miejską. Plac przed dworce PKP zyska jednolitą nawierzchnię z granitowych płyt, na placu stanie fontanna w formie lustra wody z pojedynczymi wodotryskami i ławki. Na ul. Bohaterów Getta Warszawskiego powstaną bus pasy, wyspy separacyjne z azylami dla przechodniów i ścieżka pieszo-rowerowa łącząca plac dworcowy z drogą rowerową projektowaną wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Ul. Zwycięstwa zyska wykończenie z granitowej kostki. Zniknie torowisko, a jezdnia zostanie zwężona. Powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Na  placu Piastów ruch będzie odbywał się na zasadzie jednokierunkowego przejazdu wokół wyspy centralnej oraz wyspy peronowej. Nie zabraknie także ciągów pieszo-rowerowych przebiegających przez plac i małej architektury, przebudowana będzie też sieć oświetleniowa. Ul. Okopowa zostanie rozbudowana i połączona z pętlą autobusową linii A4 przy placu dworcowym. Na ul. Na Piasku zaplanowano z kolei utworzenie miejsc postojowych.

Na terenie całej inwestycji, w rejonie przejść dla pieszych i zatok autobusowych zaprojektowano tzw. pola uwagi lub pola prowadzące, które ułatwią poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym. Przebudowana zostanie również sygnalizacja świetlna – zostanie dostosowana do geometrii powstałego układu drogowego i organizacji ruchu. Ponadto zaplanowano remont ciągu pieszo-rowerowego przy ul. gen. Leona Berbeckiego na odcinku od alei Przyjaźni do ul. Aleksandra Fredry. Projekt zakłada wprowadzenie maksymalnej ilość zieleni, na jaką pozwala infrastruktura podziemna. Inwestycja realizowana przez firmę Eurovia Polska będzie kosztować ponad 41 mln zł i zostanie sfinansowana z budżetu miasta. Prace powinny się zakończyć pod koniec 2022 r

źródło:www.gliwice.eu
Fot. R. Neumann/UM Gliwice