WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.02.2021Bielsko-Biała: Autobusy na prąd czy na... wodór?

Zarząd Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Bielsku-Białej podpisał umowę na opracowanie koncepcji wprowadzenia do eksploatacji autobusów o napędzie wodorowym. Celem opracowania będzie określenie uwarunkowań technicznych dla infrastruktury dystrybucji i tankowania autobusów elektrycznych w Bielsku-Białej. W ramach umowy zostanie również opracowana analiza finansowa dostaw wodoru oraz autobusów zasilanych ogniwem wodorowym.

MZK od roku przygotowuje się do realizacji wymagań ustawy o elektromobilności, która wymaga, by w roku 2028 trzydzieści procent miejskiej floty stanowiły autobusy zeroemisyjne. W Bielsku opracowano już koncepcję zasilania bateryjnego, przetestowano pojazdy tej technologii, teraz chcą poważnie przyjrzeć się wodorowi.

- Upatrujemy dużych szans w tym źródle zasilania, dlatego chcemy przeanalizować ten wariant, zwłaszcza, że wydaje się być bardziej obiecujący niż technologia bateryjna. Na ten moment wydaje się, że przy zewnętrznym wsparciu finansowym, jest to rozwiązanie będące w zasięgu naszych możliwości – mówi Hubert Maślanka, Prezes Zarządu MZK.

Plik dźwiękowy: tk_1auWodor%20SET.mp3

MZK chciałoby, aby na terenie naszej zajezdni wybudować instalację produkcji wodoru. Taki wariant pozwoli nie tylko obniżyć koszty eksploatacji i częściowo uniezależnić miasto od dostaw surowca.

Umowa zakłada, że w ciągu 5 miesięcy od podpisania Spółka otrzyma kompleksowe opracowanie, które pomoże podjąć decyzję o kierunku rozwoju. Zarząd chciałby jesienią stworzyć plan rzeczowo-finansowy przyszłej inwestycji, tak żeby w 2022 roku móc aplikować o środki zewnętrzne.

 

Fot: wikipedia.org; MZK w BB