WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

01.02.2021Bezrobocie w Bielsku-Białej: "Lekki optymizm"Sytuacja na lokalnym rynku pracy napawa lekkim optymizmem. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej nie wpłynął w grudniu żaden wniosek w sprawie planowanych zwolnień grupowych, a stopa bezrobocia w Bielsku-Białej na koniec roku wyniosła 2,7 proc. - wzrosła tylko o 0,1 punkta procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia 31 grudnia 2020 r. wniosła w kraju 6,2 proc. (wzrost o 0,1 proc.) - w województwie śląskim 4,9 proc. (wzrost o 0,1 proc.)  i w naszym mieście 2,7 proc. (wzrost o 0,1 proc.).
W grudniu 2020 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku-Białej odnotowano wzrost w ewidencji liczby bezrobotnych o 73 osoby w stosunku do listopada 2020 r. Zarejestrowano 633 osoby, tj. o 96 osób mniej niż w miesiącu poprzednim, z czego 73,1 proc. to bezrobotni powracający do rejestracji po raz kolejny. Wśród nowo zarejestrowanych 55,9 proc. stanowiły kobiety. 8 proc. z ogółu osób zarejestrowanych w grudniu 2020 r. - to osoby, które poprzednio nigdy nie pracowały. Zarejestrowano również 41 osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

- Z ogólnej liczby bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 20 proc. osób - informuje dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku-Białej Marek Hetnał.

989 wolnych miejsc pracy zgłoszono w grudniu 2020 r., to jest o 139 więcej niż w miesiącu poprzednim. Wśród nich 11 adresowanych było do osób niepełnosprawnych. Zgłoszono 978 wolnych miejsc pracy w ramach ofert niesubsydiowanych oraz 11 miejsc pracy subsydiowanej.

Miejsca pracy niesubsydiowanej to:
24 wolne miejsca pracy dla osób z wykształceniem wyższym, m.in. inżynier organizacji i planowania produkcji, psycholog, nauczyciel przedszkola, informatyk, pracownik socjalny, opiekun w żłobku, nauczyciel języka hiszpańskiego, nauczyciel chemii, nauczyciel fizyki, nauczyciel języka angielskiego;
19 dla osób z wykształceniem średnim, m.in. magazynier, operator wózka widłowego, pracownik biurowy, tłumacz, przedstawiciel handlowy, pracownik obsługi klienta, handlowiec;
74 dla osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, m.in. elektromechanik, elektryk, hydraulik, mechanik, elektromonter, ślusarz, operator maszyn, pracownik produkcji, magazynier, kucharz, sprzątaczka biurowa, szwaczka, sprzedawca w dziale budowlanym, monter konstrukcji stalowych;
861 dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. operator maszyn, pracownik montażowy, kontroler jakości, pracownik produkcji, magazynier, krawcowa, szwaczka, robotnik budowlany, kucharz, kierowca samochodu dostawczego, salowa, pakowacz ręczny, brygadzista, portier, kelner, sprzątaczka, ślusarz, pomocnik ogrodnika, kierowca kat. C+E w ruchu międzynarodowym, pomoc kuchenna, sortowacz, kierowca kat. B, sprzedawca.

Wśród miejsc pracy subsydiowanej:
7 wolnych miejsc skierowanych było do osób z wykształceniem średnim, m.in. pracownik biurowy, fakturzysta, księgowy;
2 wolne miejsca dla osób z wykształceniem zawodowym, m.in. pomocnik pracownika ogólnobudowlanego, sprzedawca w dziale mięsnym;
2 wolne miejsca dla osób z wykształceniem podstawowym, m.in. kucharz, pomoc kuchenna.

W grudniu do Powiatowego Urzędu Pracy nie wpłynęła żadna informacja dotycząca zamierzonych zwolnień grupowych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

- Od początku 2020 roku z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu skorzystało łącznie 558 bezrobotnych, w tym - 167 osób skierowano na staż, 26 osób - na szkolenie, 24 osoby - do prac społecznie użytecznych, 46 osób - do robót publicznych, 47 osób do prac interwencyjnych oraz 59 osób - do pracy w ramach refundacji kosztów wyposażenia miejsca pracy. 180 osób otrzymało dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 8 osób - bon na zasiedlenie, a 1 osobę skierowano do pracy w ramach refundacji pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30. roku życia - przekazuje dyrektor PUP Marek Hetnał.

Źródło: UM w Bielsku-Białej; foto: Paweł Sowa/UMBB; pixabay