WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

MONA LISA-Gwiazdy nie kłamą

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.02.2021 Więcej autobusów w Gliwicach

Południową obwodnicę Gliwic będą od 1 marca obsługiwać co godzinę autobusy linii 677. Dzięki korektom w przebiegu trasy i rozkładzie jazdy tej i kilku innych linii autobusowych zyskają najwięcej osoby pracujące w zakładach pracy w rejonie ul.  Okrężnej oraz Bojkowskiej , a także mieszkańcy robiący zakupy – zwiększy się bowiem liczba połączeń do CH Europa Centralna.

Korekty przebiegu tras i rozkładów jazdy, uzgodnione przez ZTM z  gminami Gliwice, Pyskowice i Zabrze oraz zarządcą CH Europa Centralna, dotyczą linii autobusowych  32, 71, 126, 152, 197, 207, 232, 677, 932 i zostały szczegółowo opisane na stronie https://rj.metropoliaztm.pl/news/i/2048/

Korzyści, na które zwraca uwaga przewoźnik, to:
-objęcie obsługą komunikacyjną zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ul. Okrężnej;
-poprawa skomunikowania zakładów pracy zlokalizowanych w rejonie ul. Bojkowskiej;
-zwiększenie liczby połączeń do CH Europa Centralna;
-zwiększenie liczby połączeń między Gliwicami a Pyskowicami;
-poprawa skomunikowania dzielnicy Sikornik, m.in. dzięki utworzeniu bezpośredniego połączenia z przystanku Sikornik Zimorodka do centrum Gliwic;
-poprawa regularności kursów linii zmierzających w kierunku Łabęd w dni robocze w godzinach wieczornych oraz w dni wolne od pracy;
-utrzymanie i usprawnienie połączeń przesiadkowych pomiędzy Toszkiem i Wielowsią a Gliwicami.

źródło: www.gliwice.eu
autobusy fot. M. Baranowski / archiwum UM Gliwice