WinampSŁUCHAJ ONLINE
Teraz na antenie Radia Fest:

PASMO MUZYCZNE-Program nocny

Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

24.07.2020ZTM wspólnie z ITD i Policją dba o bezpieczeństwo pasażerów

Zarząd Transportu Metropolitalnego zacieśnia współpracę z organami uprawnionymi do kontroli kierowców i pojazdów komunikacji miejskiej. 
 
Już pod koniec lipca Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach będą częściej przeprowadzać badania o charakterze prewencyjnym. Inicjatywę ZTM zaaprobowali przedstawiciele przewoźników obsługujących linie komunikacji miejskiej.
  • ZTM zacieśnia współpracę z WITD i KWP w Katowicach. Częściej będą przeprowadzane prewencyjne kontrole kierowców i pojazdów komunikacji miejskiej
  • Od początku roku ZTM położył większy nacisk na kontrolę pracy kierowców. Od stycznia tego roku odnotowano więcej nieprawidłowości niż w całym 2019 r.
  • Bezpieczeństwo pasażerów to priorytet ZTM. To naczelna zasada podzielana przez przewoźników w Metropolii
 
Po wypadkach w Warszawie, gdzie kierowcy autobusów jeździli pod wpływem narkotyków, ZTM podejmuje dodatkowe działania prewencyjne. Pomimo, że w historii ZTM nie odnotowano ani jednego przypadku podobnego do tych ze stolicy, to powinny być podejmowane dodatkowe działania o charakterze prewencyjnym. Z takiego założenia wyszedł metropolitalny organizator komunikacji miejskiej i zgodzili się z tym przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego, Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz przewoźników. 
– W czerwcu ubiegłego roku podpisaliśmy list intencyjny z WITD, ponieważ bezpieczeństwo podróżnych to kwestia priorytetowa. To też jedna z przewag konkurencyjnych komunikacji miejskiej, o którą stale się troszczymy. Chcemy, żeby mieszkańcy Metropolii mieli tego pełną świadomość – mówi dyrektor ZTM, Małgorzata Gutowska.
 
Rolą ZTM jest między innymi kontrola kierowców i pojazdów. Terenowe służby organizatora komunikacji miejskiej sprawdzają m.in. czystość, oznakowanie i wyposażenie taboru, sprawność kasowników czy też fakt opóźnień i przyspieszeń. Kwestią związaną z bezpieczeństwem, którą organizator transportu może w ograniczonym stopniu kontrolować pozostaje jakość pracy kierującego. 
– W tym zakresie w 2019 r. odnotowaliśmy 103 nieprawidłowości, a tylko w pierwszym półroczu tego roku już 106. Nasze działania to jednak za mało. Stąd intensyfikacja współpracy z WITD oraz Policją. Cieszy nas fakt, że przewoźnicy podzielają nasz punkt widzenia i chętnie wezmą udział w prewencyjnych kontrolach – dodaje dyrektor ZTM, Małgorzata Gutowska.
 
Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania badań na obecność narkotyków i trzeźwość kierowców oraz kontroli stanu technicznego pojazdów są funkcjonariusze Policji oraz Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego. Przedstawiciele obu instytucji pozytywnie odnieśli się do propozycji ZTM dotyczącej zwiększenia liczby prewencyjnych kontroli, czyli takich, które są przeprowadzane zanim autobus wyjedzie na trasę.
– Zależy nam na tym, aby zapewnić  pasażerom, przewoźnikom i służbom odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa maksimum pewności, że wszystko odbywa się zgodnie z przepisami, a kierowcy są w dobrym stanie psychofizycznym, nie są pod wpływem żadnych środków i spełniają wszystkie wymagania. Prewencja ma tutaj kluczowe znaczenie. Działanie profilaktyczne jest lepsze niż leczenie skutków. Kierowcy będą zatem kontrolowani przy wyjeździe, bądź też wtedy, kiedy się zmieniają. To wszystko po to, aby korzystający z transportu publicznego czuli się bezpieczni, dzięki temu, że są przewożeni przez profesjonalnych przewoźników i odpowiedzialnych kierowców – mówi Śląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego, Anna Sokołowska-Olesik.
 
Źródło: Zarząd Transportu Metropolitalnego