WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

30.09.2020Zabrze: Nowa filia żłobka w zabytkowym budynku

W Zabrzu oddano do użytku nową filę Żłobka Miejskiego, która od 1 października funkcjonować będzie w odrestaurowanym budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2. 
 
Dzięki uruchomieniu tej placówki utworzonych zostało kolejnych 40 miejsc dla dzieci.
 
Inwestycja polegająca na gruntownym remoncie budynku przy ul. Mieczysława Niedziałkowskiego 2 oraz zaadaptowaniu go na potrzeby żłobka kosztowała ponad 5 mln zł. Na jej realizację miasto pozyskało dofinansowanie z rządowego programu „MALUCH+” 2019 w wysokości 879 980 zł.Pozostała część kosztów pokryta została ze środków własnych miasta oraz z kilku innych źródeł zewnętrznych, w tym: z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
 
Zakres prac wykonanych w obiekcie obejmował: przebudowę wewnętrznego układu budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę instalacji (elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania), wykonanie nowej wentylacji, modernizację źródła ciepła, przebudowę klatki schodowej, docieplenie ścian, dachu oraz stropu poddasza i podłogi. Zagospodarowano także terenu wokół budynku. Dodatkowo, w ramach inwestycji zakupiono i zamontowano stosowne wyposażenie, które pozwoliło na przystosowaniewnętrz obiektu do potrzeb żłobka. Projekt zapewnia również dotacje do opłat ponoszonych przez rodziców, dzięki czemu koszt miejsca w żłobku przez okres pierwszych 12 miesięcy będzie częściowo refundowany.
- Cieszę się, że oddajemy mieszkańcom do użytku kolejną filię żłobka. To inwestycja, która umożliwia stworzenie komfortowych warunków opieki nad dziećmi i pozwala wielu rodzicom na powrót do pracy. Dzięki wykonanemu remontowi przywróciliśmy także dawny blask obiektowi, który wpisuje się w sąsiedztwo pięknie zagospodarowanego placu Teatralnego w centrum naszego miasta – mówi Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
 
Nowa filia miejskiego żłobka oferuje 40 miejsc dla dzieci. Aktualnie w zabrzańskich żłobkach dostępnych jest 786 miejsc – 205 w placówkach miejskich oraz 581 w dotowanych przez Miasto Zabrze placówkach niepublicznych (żłobki niepubliczne oraz kluby dziecięce).
 
Informacje dotyczące dostępności miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych w Zabrzu można znaleźć na portalu Emp@tia w zakładce „Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych".
 
Źródło: UM Zabrze