WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

05.11.2020Wielkie hiszpańskie „wakacje” śląskich żubrów

Nie minął nawet dzień od momentu kiedy uciekinierzy z rezerwatu „Żubrowisko” powrócili do Jankowic, a ich „koledzy” wyruszyli z Polski do Hiszpanii. 
 
Na Półwysep Iberyjski kolejne żubry wyjechaływ ramach realizacji projektu „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe”, którego celem jest zapewnienie trwałości i rozwoju populacji żubra. 
 
Do zagrody w Andaluzji pojechało dziewięć zwierząt, trzy byki i sześć krów, pochodzących z hodowli w Gołuchowie, Jankowicach i Pszczynie.
 
Żubry na co dzień żyjące w między innymi w rezerwacie „Żubrowisko” w Jankowicach, na terenie katowickiego Nadleśnictwa Kobiór,po przewiezieniu do Hiszpanii trafią do zagrody hodowlanej położonej w Andaluzji na wysokości ok. 600 m n.p.m. Przygotowania do dalekiej podróży żubrów nie były łatwe dla leśników z Kobióra, gdyż zbiegły się z poszukiwaniami trzech samców które opuściły rezerwat i zapuściły się, aż pod rogatki Tychów. Operacje powrotu uciekinierów do rezerwatu i załadunku wyjeżdżających do Hiszpanii, dzięki profesjonalizmowi leśników udało się zrealizować bez przeszkód. 
 
Transport tak dużych zwierząt jak żubry zawsze jest sporym przedsięwzięciem. Nim żubry trafiły do skrzyń w których wyruszyły do Andaluzji, dokonano wyboru odpowiednich osobników, które następnie poddano stosownym badaniom weterynaryjnym. W dniu wyjazdu wskazane osobniki zostały odłowione i trafiły do specjalnych drewnianych skrzyń gdzie przed samym wyjazdem zostały nakarmione i napojone.
 
W miejscowości Carretera del Santuario gdzie dotrą,żubry będą się czuły znakomicie. Zagroda w ośrodku hodowli w Andaluzji ma powierzchnię około 1000 ha. Żyją tam m.in. rysie iberyjskie, sępy i orły, a obszar znajduje się pod ochroną. Głównym celem wysyłania żubrów do innych krajów jest tworzenie tzw. metapopulacji, czyli wielu rozproszonych stad, które są od siebie odizolowane. Minimalizuje to ryzyko przenoszenia wielu chorób, na które żubry – z uwagi na niską zmienność genetyczną – są wyjątkowo podatne.
 
Od początku restytucji żubra z Polski do innych krajów wyjechało niemal 500 żubrów, głównie do Niemczech, Francji, Hiszpanii i Czech. Aż 20 żubrów opuściło Europę.Wcześniej przeciętnie z Polski wyjeżdżało pięć zwierząt rocznie. Dzięki projektowi Lasów Państwowych przez dwa lata w świat wysłanych zostało kilkadziesiąt  osobników.
 
Źródło: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych