WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

07.10.2020Węzeł drogowy i centrum przesiadkowe. Ogłoszono konkurs na projekt największej inwestycji w historii Bielska-Białej

Wizja budowy nowoczesnego węzła przesiadkowego w Bielsku-Białej urzeczywistnia się. Tereny wokół dworców PKP i PKS (dziś Komunikacji Beskidzkiej) mają zostać przebudowane wg. koncepcji zakładającej doprowadzenie zorganizowanego i indywidualnego transportu osobowego w tę okolicę miasta.

Dzięki temu ma nastąpić odciążenie i uspokojenie ruchu w najstarszej, położonej bardziej na południe części Bielska-Białej. Dojazd w rejon już teraz umożliwiają istniejące połączenia drogowe z Katowicami, Krakowem, Cieszynem czy Żywcem. Plany wielkiej inwestycji zakładają jednak usprawnienie połączeń z drogami S1 i S 52. Lokalny transport samochodowy ułatwić ma dodatkowo powstanie nowego łącznika w postaci planowanej ulicy Nowopiekarskiej. W praktyce rozwiązanie to będzie pełnić funkcję „północnej śródmiejskiej obwodnicy miasta”. Będzie to nowe połączenie ulic Karkowskiej z Warszawską wykorzystujące istniejącą ulicę Piekarską.

Za tę cześć planu bezpośrednio odpowiada Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej. Właśnie ogłosił trzeci przetarg na opracowanie projektu jej budowy. Dwa poprzednie nie zostały rozstrzygnięte ze względu na nieplanowany radykalny wzrost kosztów zaproponowanych przez firmy projektowe. Tym razem MZD nie zakłada już tego typu sytuacji.

Drogowe plany to jedno, zaś za projekt urbanistyczno-architektoniczny węzła przesiadkowego, czyli przebudowy całej okolicy wraz z powstaniem zupełnie nowych obiektów, odpowiadać mają architekci zaproszeni do udziału specjalnym konkursie. Trwają właśnie przygotowania do niego. Miastu zależy, aby procedura odbyła się pod patronatem zawodowej organizacji tego środowiska. Zaprasza więc do współpracy Stowarzyszenie Architektów Polskich. Wstępne wizualizacje węzła przesiadkowego zostały upublicznione już jakiś czas temu, jednak konkursowe projekty to zdecydowanie bardziej szczegółowe opracowania.

- Przyjęliśmy formułę otwartego konkursu o zasięgu międzynarodowym, bo zależy nam, aby spojrzenie na całość i zaprezentowana wizja były jak najbardziej nowatorskie, powodujące, że ta część miasta dostanie „nowy oddech”, w pewnym sensie stanie się jeszcze bardziej europejska. W końcu dawne określenie „Mały Wiedeń” do czegoś zobowiązuje – mówi zastępca prezydenta Bielska-Białej Przemysław Kamiński.

Aby zachęcić do udziału w konkursie miasto chce zaproponować dużą pulę nagród, a główna miałaby wynieść 50 tysięcy złotych. „Zależy nam, aby konkurs odbył się możliwie najszybciej. Całą procedurę chcielibyśmy zamknąć w okolicach kwietnia 2021. Sprawne działanie i dobrze przygotowana dokumentacja pozwoli starać się o środki europejskie już w pierwszym rozdaniu nowej unijnej perspektywy. Jest o co walczyć. Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji, czyli budowy węzła przesiadkowego wraz z powstaniem ulicy Nowopiekarskiej wyniesie ok. 400 milionów złotych. To potężna kwota, ale też wielkie wyzwanie, które gdy się już ziści, zmieni wizerunek całego miasta.

- Liczymy na to, że cały proces inwestycyjny zamknie się w okresie 7 lat – dodaje Przemysław Kamiński.

 

 

Źródło: Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej