WinampSŁUCHAJ ONLINE
Interwencyjny telefon: (+48) 570-930-930 Telefon na antenę: (32) 775 22 22
Napisz do nas: antena@radiofest.pl
Znajdź nas na: facebook.com/festradio

21.10.2020W Gliwicach powstała jedna z największych miejskich instalacji fotowoltaicznych

Na dachach dwóch siedzib Urzędu Miejskiego w Gliwicach – przy ul. Zwycięstwa 21 i ul. Jasnej 31A – zamontowano w sumie 260 paneli fotowoltaicznych. Pozyskana z nich energia pokryje znaczą część zapotrzebowania tych budynków na prąd, co korzystnie wpłynie zarówno na  środowisko, jak i na miejski budżet.

Fotowoltaika jest ekologiczna i ekonomiczna. Panele wytwarzają darmowy prąd, nie emitują zanieczyszczeń i można je poddać recyklingowi, a pozyskiwanie przez nie energii nie generuje hałasu.

– Instalacja fotowoltaiczna na dachu głównej siedziby UM będzie pozyskiwała energię o łącznej mocy 49,6 kW, a przy ul. Jasnej 31A – o mocy 31 kW. Pokryje to część zapotrzebowania budynków urzędu i przełoży się na obniżenie bieżących kosztów zakupu i dystrybucji energii elektrycznej – zauważa Aleksandra Janik-Gajówka, naczelnik Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gliwicach. – Równie istotny jest aspekt ekologiczny. Pozyskiwanie energii wytworzonej przez panele fotowoltaiczne korzystnie wpłynie na jakość powietrza w Gliwicach. Wyliczenia wskazują, że uruchomienie instalacji powinno ograniczyć emisję pyłowo-gazową do atmosfery rocznie o około 58 ton dwutlenku węgla i około 2900 gram pyłu zawieszonego PM10 – dodaje.


Na realizację tej inwestycji miasto pozyskało środki  z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 (EFRR-ZIT). Zawarta w grudniu 2019 roku umowa przewiduje dofinansowanie zadania na poziomie 85% wydatków kwalifikowanych. Zrealizowała je firma EKO-SOLAR  Sp. z o.o., z którą miasto w marcu br. podpisało umowę na zaprojektowanie i wykonanie instalacji. Wartość umowy opiewała na kwotę 401 022,96 zł brutto.


źródło:www.gliwice.eu

Fot. Pixabay